Identiteit en kernwaarden

Alerimus levert zorgproducten en (welzijns)diensten voor en bij (kwetsbare) ouderen thuis en in een tweetal zorglocaties: de Buitensluis in Numansdorp en de Open Waard in Oud-Beijerland. We zijn een warme, betrokken en ondernemende zorgorganisatie waar cliënten én medewerkers zich gekend voelen, waar een ieder zichzelf kan zijn en cliënten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. We leveren zorg die aanvullend is op de hulp van het eigen netwerk en hetgeen dat de cliënt nog zelf kan; de eigen regie van de cliënt staat bij ons voorop.
 
Of het nu gaat om zorg in onze huizen, zorg thuis of een gezellige plek waar men terecht kan voor een ontmoeting, activiteiten of een maaltijd: bij Alerimus kun je terecht. Cliënten en naasten ervaren persoonlijke aandacht van betrokken, deskundige medewerkers én vrijwilligers die met hun hart voor de zorg hebben gekozen. Bij Alerimus nemen we de tijd om een ieder persoonlijk te leren kennen. We luisteren naar wat voor de cliënt én naasten belangrijk is, maken daarover afspraken en zetten met elkaar de juiste stappen voor een waardevolle dag en een lach op het gezicht. Met liefde voor het vak blijven we leren en verbeteren, denken we in mogelijkheden, zijn we ambitieus en werken we samen om dingen voor elkaar te krijgen.

We vinden het belangrijk dat ook de meest kwetsbare cliënt onderdeel is én blijft van de samenleving en eigen vertrouwde sociale omgeving. Onze zorglocaties zien we daarom graag als het hart van de wijk. Een wijkhuis waar iedereen welkom is en dat door de verscheidenheid aan activiteiten jong en oud met elkaar verbindt. In en vanuit onze wijkhuizen dragen we samen met anderen bij aan een vitale Hoeksche Waard.

Onze missie

Alerimus wil voor de lokale samenleving en haar klanten zorgen voor:

 • Behoud van eigen regie, zelfstandigheid en waardigheid
 • Oprechte, warme aandacht en betrokkenheid
 • Veiligheid, verbondenheid en welbevinden
 • De mogelijkheid te (blijven) leven in verbinding met en in de eigen vertrouwde sociale omgeving[1]


Onze visie

In Alerimus’ visie staat de vraag van de lokale samenleving en de klant centraal. Die vraag dient als uitgangspunt voor alle handelen, waardoor de regie van klanten over het eigen leven en het behoud van de eigenwaarde tot het levenseinde blijven bestaan. Deze kernvisie is doorvertaald in de manier waarop Alerimus kijkt naar de lokale samenleving, haar klanten en hun sociale netwerk (in het bijzonder: de mantelzorgers), haar zorg- en dienstverlening, de eigen organisatie en de medewerkers (hier worden binnen Alerimus ook de vrijwilligers toe gerekend). Alerimus wil bijdragen aan ‘samenredzaamheid’, het versterken van gemeenschappelijke kracht.

Onze kernwaarden en kernboodschappen

Bij Alerimus werken we vanuit drie kernwaarden. Zie het als ons dna, de bouwstenen van onze identiteit. Hier staan we voor, hier gaan we voor. Deze kernwaarden zijn richtinggevende criteria voor het gedrag en de houding van een ieder bij Alerimus en hetgeen cliënten en andere stakeholders van ons mogen verwachten.

Warm

Warme en liefdevolle zorg: daar gaan en staan we voor bij Alerimus. Of het nu gaat om zorg in onze huizen, zorg thuis of een gezellige ontmoetingsplek; bij Alerimus kun je terecht. Cliënten en naasten ervaren persoonlijke aandacht en oprechte interesse van betrokken, deskundige medewerkers én vrijwilligers die met hun hart voor de zorg hebben gekozen.

Betrokken

We leveren zorg die aanvullend is op de hulp van het eigen netwerk en hetgeen dat de cliënt nog zelf kan; de eigen regie van de cliënt staat bij ons voorop. We nemen dan ook de tijd om een ieder persoonlijk te leren kennen. We luisteren naar wat voor de cliënt én naasten belangrijk is, maken daarover afspraken en zetten samen met hen de juiste stappen voor een waardevolle dag en een lach op hun gezicht.

Ondernemend

Niet uitgaan van wat er níet kan, maar kijken naar wat er wél kan. Dat is ons motto. We zijn ambitieus, nemen initiatief en werken samen om dingen voor elkaar te krijgen. We stimuleren elkaar om te blijven leren en verbeteren en bieden zowel medewerker als cliënt de mogelijkheid om ondernemend te zijn én blijven.

 

Onze kernbeloftes

Bij Alerimus vinden we het belangrijk dat we op elkaar kunnen rekenen. Daarom maken we afspraken waar we elkaar op basis van onze gezamenlijke kernwaarden op kunnen aanspreken. Dat noemen we onze kernbeloftes; onze beloftes richting collega’s, cliënten en andere stakeholders. Deze beloftes zijn pakkend en met regelmaat terug te vinden in onze communicatie-uitingen.

Warm

 • Bij Alerimus kunt u terecht; wij zijn er voor u
 • Bij Alerimus ervaart u oprechte aandacht en interesse
 • Bij Alerimus werken mensen met hart voor de zorg


Betrokken

 • Bij Alerimus luisteren we naar wat voor de cliënt én diens naasten belangrijk is
 • Bij Alerimus maken we afspraken die passen bij de levenswijze van de cliënt
 • Niet voor maar samen met de cliënt en diens naasten zetten we de juiste stappen

Ondernemend

 • Bij Alerimus denken we vanuit mogelijkheden
 • Bij Alerimus stimuleren we elkaar om te leren en verbeteren
 • Bij Alerimus ontwikkelen en innoveren we (voor een vitale Hoeksche Waard)