Begeleiding bij dementie

Alerimus geeft samen met onze zorgpartners in de Hoeksche Waard invulling aan ketenzorg
op gebied van dementie. De casemanagers vervullen hier een belangrijke rol in. Een
casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun
naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo
helpt de casemanager u en uw naasten om te gaan met dementie en de gevolgen ervan
in het dagelijks leven. Uw (huis)arts kan u doorverwijzen naar een casemanager. Meer
informatie hierover kunt u vinden op de website van Alzheimer Nederland en Ketenzorg
dementie
.

Vaak begint het met vergeetachtigheid. De gewone dagelijkse bezigheden en eenvoudige handelingen lijken ingewikkelder of zijn vergeten. Het voeren van een gesprek wordt moeilijker. Dementie kan leiden tot een ander gedrag of onrust. Het is belangrijk dat u verschijnselen bij uzelf, uw partner of een familielid niet verbergt, maar deskundigen inroept die een precieze diagnose kunnen stellen en zo nodig hulp kunnen inschakelen.

Herkent u dit?

“Mijn vrouw is vergeetachtig. Wordt zij nu dement?”

“Kan mijn dementerende vader thuis blijven wonen?”

“Ik kan de zorg niet meer goed aan, wat nu?”

Heeft u het gevoel dat u er alleen voor staat? Heeft u vragen over dementie? Worstelt u met dit soort vragen en heeft u twijfels of maakt u zich zorgen over uzelf, uw partner of een familielid dan is het raadzaam om actie te ondernemen.

Wat kunt u doen?

U kunt zich, met al uw vragen, wenden tot de Casemanager Dementie voor een deskundig advies en ondersteuning.

Binnen de Hoeksche Waard is een team van Casemanagers Dementie werkzaam voor alle cliënten met de diagnose dementie en hun mantelzorgers. De Casemanager Dementie wordt voor u een vast gezicht en aanspreekpunt.

U kunt bij de Casemanager Dementie terecht voor:

  • praktische adviezen in de omgang met een persoon met dementie in de thuissituatie;
  • informatie over dementie en het ziekteproces;
  • emotionele ondersteuning in het omgaan met een persoon met dementie;
  • regelen van passende hulp;
  • aanvragen indicatie voor de gewenste zorg bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ);
  • behartigen van uw belangen bij eventueel andere instanties.

Indien er nog geen diagnose is gesteld, maar er vermoedens zijn dat er sprake zou kunnen zijn van een vorm van dementie, moet eveneens de huisarts worden geraadpleegd. Uw huisarts speelt een belangrijke rol bij het stellen van de diagnose of het doorverwijzen naar een neuroloog of arts die gespecialiseerd is in aandoeningen bij ouderen.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@ketenzorgdementie-hw.nl of telefonisch contact opnemen via het volgende nummer 078 67 63 400.