Huishoudelijke hulp

Alerimus kan u ook van dienst zijn bij het huishoudelijke werkzaamheden. Wij leveren Huishoudelijke ondersteuning aan cliënten die vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Wlz geïndiceerd zijn. Ondersteuning in de huishouding wordt door veel mensen als zeer prettig ervaren. Deze ondersteuning kan gewenst zijn vanwege lichamelijke beperkingen of om structuur aan te brengen in het huishouden.

Komt u voor huishoudelijke hulp in aanmerking dan helpen onze medewerkers u bij het verzorgen van de huis en huisraad, kleding en wasgoed. Ook helpen we bij werkzaamheden van praktische aard zoals boodschappen doen, helpen bij de maaltijdbereiding, tafel dekken, opruimen en afwassen.

Samen met u/de cliënt stemmen we af waar hulp gewenst is en wat de cliënt zelf nog kan doen. We overleggen met u over de volgorde van de te verrichten huishoudelijke werkzaamheden en samen bepalen we de juiste aanpak. De wensen van u/de cliënt staan hierin centraal.

Wij bieden onze huishoudelijke hulp in de wijk aan in de gehele gemeente Hoeksche Waard. Dit doen wij vanuit twee locaties; de Open Waard in Oud-Beijerland en de Buitensluis in Numansdorp.

In gesprek over uw hulpvraag
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. U vraagt een voorziening van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan bij de gemeente waarin u woonachtig bent. De gemeente geeft een indicatie af voor het aantal uren dat u Huishoudelijke ondersteuning krijgt. Op de website van de Gemeente Hoeksche Waard vindt u hierover meer informatie:

Wmo Hoeksche Waard – Gemeente Hoeksche Waard (gemeentehw.nl)