Mantelzorg

Mantelzorg

Zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken en mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Bij Alerimus zien we goede zorg als een samenspel tussen cliënt, mantelzorger, familie, naasten en zorgverleners.

 De mantelzorger is uitermate belangrijk voor het welzijn van de cliënt, gezien de vaak lange en intensieve relatie. Vanaf de start van onze zorg- en dienstverlening dragen we er bij Alerimus aan bij om het sociale netwerk van een cliënt zoveel mogelijk in stand houden. 

De mantelzorger als ervaringsdeskundige
De mantelzorger zien we als een ervaringsdeskundige én gelijkwaardige gesprekspartner in de zorg. In de eerste plaats: de mantelzorger kent de cliënt goed, en die kennis kunnen onze zorgmedewerkers benutten om de zorg- en dienstverlening aan uw naaste beter af te stemmen. In de tweede plaats biedt de hulp van de mantelzorger een welkome aanvulling op de zorg en diensten die wij met uw naaste hebben afgesproken en bieden, waarin de eigen regie zelfredzaamheid van de cliënt leidend is.

Unieke zorgcombinatie
De cliënt, mantelzorger en zorgmedewerkers vormen samen met vrijwilligers een unieke zorgcombinatie. De zorg en ondersteuning is passend bij de behoeften, mogelijkheden, wensen en grenzen van uw naaste én u als mantelzorger. De zorgmedewerker heeft de verantwoordelijkheid om de formele zorg en de informele zorg naadloos op elkaar aan te laten sluiten.

Mantelzorgcafé
Op initiatief van cliëntenraad de Buitensluis wordt iedere laatste zaterdag van de maand, van 14:00 tot 16:00 uur, een zorgcafé voor mantelzorgers georganiseerd. Diverse thema’s, presentaties komen aan
bod. Dit kan een optreden of lezing zijn maar het mantelzorgcafé is ook een gelegenheid om op een laagdrempelige manier en in een ontspannen sfeer in contact te komen met andere mantelzorgers.

Voor wie is het Mantelzorgcafé?
Steeds meer mensen met een hulp- of zorgvraag wonen langer thuis, in soms complexe situaties. Bewoners en ook familie hebben vaak nog vragen over zorg en aanverwante zaken. Maar hoe vind je je weg in de snel veranderende zorg? Ook als er al hulp is kunt u de zorgregels als een doolhof ervaren. Misschien leeft bij u de vraag of het ook anders kan? Loop dan eens binnen in het Mantelzorgcafé.
In 2024 zijn de mantelzorgcafés op: 27 januari, 24 februari, 23 maart (ivm Pasen), 20 april (ivm Koningsdag), 25 mei, 29 juni, 31 augustus, 28 september, 26 oktober, 30 november en 28 december. U bent van harte welkom om van 14:00 tot 16:00 uur aan te sluiten in de Buitensluis (Ridderzaal): we zien u graag!

Uw aanspreekpunt Lees meer

Caren Zorgt Lees meer

LogeerzorgLees meer