Mantelzorg

Zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Maar wat verstaan we onder mantelzorg en wat niet?

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is het zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg wordt gegeven omdat de mantelzorger een persoonlijke band heeft met degene voor wie zij/hij zorgt. Het is vaak langdurig en intensief en is lang niet altijd vrijwillig (wel vaak vanzelfsprekend en uit genegenheid) en meestal onbetaald. Mantelzorg overkomt je, zowel als mantelzorger als zorgvrager.

De mantelzorger als ervaringsdeskundige

De mantelzorger is een ervaringsdeskundige én gelijkwaardige gesprekspartner in zorg. In de eerste plaats: de mantelzorger kent de cliënt goed, en die kennis kunnen onze zorgmedewerkers benutten om de zorg- en dienstverlening aan uw naaste beter af te stemmen. In de tweede plaats biedt de hulp van de mantelzorger een welkome aanvulling op de zorg en diensten die wij met uw naaste hebben afgesproken en bieden.

Voor een goede relatie tussen de zorgmedewerkers en mantelzorgers is het van belang dat beiden weten wat zij van elkaar kunnen verwachten. De zorgprofessional kent de mogelijkheden en grenzen van de mantelzorger, en doet een beroep op hem of haar, uitgaand van zijn of haar persoonlijke motivatie en  mogelijkheden.

Unieke zorgcombinatie

De zorgmedewerker en de mantelzorger vormen samen een unieke zorgcombinatie. De zorg en ondersteuning is passend bij de behoeften, mogelijkheden, wensen en grenzen van uw naaste én u als mantelzorger. De zorgmedewerker heeft de verantwoordelijkheid om de formele zorg en de informele zorg naadloos op elkaar aan te laten sluiten.

Coördinator mantelzorg

Bij Alerimus is een coördinator mantelzorg aangesteld voor beide locaties, Daniëlle van Veen. Voor alle niet-zorggerelateerde vragen kunt u bij haar terecht. Hierbij kunt u denken aan vragen over het versterken van de samenwerking en het aandragen van verbeterpunten hiervoor. U kunt Daniëlle bereiken via dvanveen@alerimus.nl of via ons algemene telefoonnummer.

Aanspreekpunt voor mantelzorgers bij vragen

Dagelijks hebben de medewerkers van Alerimus persoonlijk contact met mantelzorgers. Naast het persoonlijke gesprek is het voor mantelzorgers belangrijk om te weten wanneer en op welke wijze medewerkers voor bespreekpunten of vragen bereikbaar zijn. En voor welke vragen zij bij wie terecht kunnen. Tijdens het intakegesprek worden hierover afspraken gemaakt. Meer lezen over de verschillende aanspreekpunten voor mantelzorgers? Lees dan hier verder.

Handige tips en links

Wilt u meer lezen over mantelzorg en mantelzorgondersteuning? Bekijk dan één van de volgende websites

www.mantelzorg.nl

www.meemantelzorg.nl

www.welzijnhoeksewaard.nl

www.odensehuishw.nl

www.ketenzorgdementie-zhe.nl

De vier wetten in zorg en welzijn

Bekijk onderstaand filmpje waarin de vier wetten in zorg en welzijn, kort uitgelegd worden.