Algemene voorwaarden

Voor aanvang van onze zorgverlening gaan wij een schriftelijke overeenkomst aan met de cliënt. De algemene voorwaarden en modelovereenkomsten die wij hiervoor gebruiken zijn gemaakt door: ActiZ en Zorgthuisnl (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens
cliënten).

In de algemene voorwaarden worden uw rechten en plichten en die van Alerimus als zorgaanbieder geregeld. De algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemene deel is altijd op de zorgovereenkomst van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt.

De algemene voorwaarden voor cliënten die gebruikmaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn door Alerimus zelf opgesteld. In deze voorwaarden wordt uitgelegd waaraan zowel Alerimus als u zich committeert als de zorg- en dienstverleningsovereenkomst is ondertekend.