Zorg thuis

Bij Alerimus richten wij ons op uw welbevinden en kwaliteit van leven. Wij ondersteunen u
en uw (naaste(n) zodat u zo lang als gewenst én mogelijk in uw vertrouwde omgeving kunt
blijven wonen. Wij leveren daarom verschillende soorten zorg en dienstverlening bij u thuis.
Op basis van uw mogelijkheden en behoeften stemmen we met u af welk pakket aan zorg
en dienstverlening het beste passend is. We doen dat graag met u en in samenwerking met
de mensen uit uw vertrouwde omgeving, uw familie en/ of de naasten die voor u belangrijk
zijn. We zetten desgewenst slimme, digitale hulpmiddelen in om u en uw omgeving te
ondersteunen en te ontzorgen. Zo blijft u langer zelf- en samenredzaam in uw vertrouwde
woonomgeving.

We leveren wijkzorg in en rond de kernen Numansdorp en Oud-Beijerland. We leveren
afhankelijk van uw indicatie persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, begeleiding in
groepsverband en verpleging. De zorg en dienstverlening wordt bekostigd vanuit de Wet
Langdurige Zorg
, de Zorgverzekeringswet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning.