Samenwerking


Alerimus staat bekend om haar betrouwbare en betrokken zorg – en dienstverlening. Verbinden en open bloeien en het denken in mogelijkheden, ook buiten onze eigen kaders, is basisgedrag in ons dagelijks handelen. Alerimus staat voor groei en ontwikkeling. Alerimus staat open voor verbetering en vernieuwing, niet alleen binnen de organisatie, maar ook als organisatie in relatie tot de (lokale) samenleving.

Door de schaarste in menskracht en middelen is lokaal samenwerken en samenwerking binnen de keten nadrukkelijk het uitgangspunt met respect voor ieders eigenheid. Door samen te werken komen we verder in het bereiken van ons uiteindelijke doel: een vitale Hoeksche Waard.

Ketenzorg
Op elk terrein vindt samenwerking plaats. Of het nu gaat over de zorgproducten van Alerimus of de gebouwveiligheid. Als het over ‘de zorg’ gaat spreken wij over ketenpartners in de zorg.

De uitdaging voor zorgaanbieders is een samenwerkingsverband (keten) te creëren, zodat zorg en diensten aansluiten op de vragen van cliënten en hun familie en dat die voorzieningen op het juiste moment en in onderlinge samenhang worden aangeboden. Zo werken we o.a. samen in het Netwerk Palliatieve Zorg, Ketenzorg Dementie, Kwetsbare Ouderen Hoekse Waard.

Alerimus streeft een goede samenwerking na met deze partijen om de zorg voor onze cliënten te stroomlijnen.

Thuis in de kern
In de Hoeksche Waard werken maatschappelijke organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg samen aan vitale kernen waar inwoners oud kunnen worden in de eigen vertrouwde omgeving. 

Vanuit Thuis in de Kern starten we samen allerlei initiatieven, die een bijdrage leveren aan preventie van de vraag naar zorg, de draagkracht van het lokale netwerk vergroten of leiden tot innovatie waardoor (ook in de toekomst) meer en betere zorg verleend kan worden. Onze organisatie ondersteunt dit programma en draagt hieraan bij.

Wil je meer weten over Thuis in de Kern? Kijk dan op www.thuisindekern.nl.