Organisatie

Raad van Bestuur
Trix van Os, directeur bestuurder

Bestuursondersteuning
Petra Borsje, bestuursadviseur kwaliteit & veiligheid en functionaris Wet zorg en dwang
Arjen Hahn, bestuurssecretaris

Directie
Trix van Os, directeur bestuurder
Maurice Laban, hoofd zorg en dienstverlening en plaatsvervangend directeur
Jacqueline van Rijn, concerncontroller

Management team
Maurice Laban, hoofd zorg en dienstverlening
Aaltje Hoving, interim locatiecoördinator de Buitensluis
Henri Huijzer, locatiecoördinator de Open Waard
Anouk Kamp, coördinator wijkzorg
Dirk Jan Versendaal, manager HR- en Praktijkopleiding
Ad Verhagen, coördinator facilitair bedrijf
Sylvia Bouman, stafadviseur kwaliteit en veiligheid
Sharmila Mulder, coördinator Cliëntadministratie
Bart Koenders, interim coördinator financiën en zorgverkoop

Raad van Toezicht
Mevrouw K.S. ter Meulen, voorzitter
Dhr. C. de Jong, vicevoorzitter
Dhr. A. Bijl
Dhr. M. Wesdorp
Mevrouw J. Muis