Organisatie

Raad van Bestuur
Trix van Os, directeur bestuurder

Bestuursondersteuning
Arjen Hahn, bestuurssecretaris
Christel Vermaas, strategisch beleidsadviseur

Directie
Trix van Os, directeur bestuurder
Maurice Laban, hoofd zorg en dienstverlening en plaatsvervangend directeur
Jacqueline van Rijn, concerncontroller
Ralph Blokpoel, concernmanager ICT en Innovatie

Management team
Maurice Laban, hoofd zorg en dienstverlening
Henri Huijzer, locatiemanager Open Waard
Arie Vermaas, locatiemanager Buitensluis
Raaz Ghafoor, junior manager wijkzorg
Dirk Jan Versendaal, manager HR- en praktijkopleiding
Sylvia Bouman, stafadviseur kwaliteit en veiligheid
Sharmila Mulder, manager zorgbemiddeling
Bart Koenders, manager backoffice

Raad van Toezicht
Mevrouw K.S. ter Meulen, voorzitter
Dhr. C. de Jong, vicevoorzitter
Dhr. A. Bijl
Dhr. M. Wesdorp
Mevrouw J. Muis