Tijdelijk verblijf

In de Buitensluis bieden we ook ruimte voor tijdelijke opvang, bijvoorbeeld wanneer u na een ziekenhuis- opname, poliklinische behandeling of zware griep niet direct naar huis kunt. Dergelijke situaties kunnen ontstaan doordat het herstel minder voorspoedig verloopt dan verwacht en u nog niet voldoende aangesterkt bent.

Een andere reden kan zijn dat er voor u het moment van thuiskomst geen geschikte opvang aanwezig is door uw mantelzorgers. Er is dan acuut behoefte aan een overbruggende oplossing. Of u nu een zorgindicatie hebt of niet, Alerimus laat u in zulke situaties niet aan uw lot over. Er is sprake van een crisissituatie, die direct moet worden opgelost. In nauw overleg met het ziekenhuis en/of uw begeleidende arts zorgen we voor een passende oplossing. Met precies de zorg en aandacht die u nodig hebt.

Omdat deze situaties zich meestal onverwachts voordoen, kunnen we een dergelijk kortdurend verblijf voor u met spoed aanvragen.

Indien blijkt dat het herstel minder voorspoedig verloopt dan verwacht en u wellicht niet meer zelfstandig kunt wonen, helpen wij u ook met het vinden van huisvesting in uw eigen regio.

Wilt u meer informatie of heeft u specifieke vragen over tijdelijk verblijf in de Buitensluis? We komen graag met u in contact! U kunt contact met ons opnemen via 0186 – 659 659 of via info@alerimus.nl.