Zorg thuis

Bij Alerimus richten wij ons op uw welbevinden en kwaliteit van leven. Wij ondersteunen u
en uw (naaste(n) zodat u zo lang als gewenst én mogelijk in uw vertrouwde omgeving kunt
blijven wonen. Wij leveren daarom verschillende soorten zorg en dienstverlening bij u thuis.
Op basis van uw mogelijkheden en behoeften stemmen we met u af welk pakket aan zorg
en dienstverlening het beste passend is. We doen dat graag met u en in samenwerking met
de mensen uit uw vertrouwde omgeving, uw familie en/ of de naasten die voor u belangrijk
zijn. We zetten desgewenst slimme, digitale hulpmiddelen in om u en uw omgeving te
ondersteunen en te ontzorgen. Zo blijft u langer zelf- en samenredzaam in uw vertrouwde
woonomgeving.

We leveren wijkzorg in en rond de kernen Numansdorp en Oud-Beijerland. We leveren
afhankelijk van uw indicatie persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, begeleiding in
groepsverband en verpleging. De zorg en dienstverlening wordt bekostigd vanuit de Wet
Langdurige Zorg
, de Zorgverzekeringswet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Wijkverpleegkundige
Als blijkt dat u hulp of ondersteuning nodig heeft in de thuissituatie en u bent via
uw (huis)arts doorverwezen naar Alerimus dan plant de wijkverpleegkundige een
kennismakingsgesprek met u. De wijkverpleegkundige overlegt wat u of uw naasten zelf
nog kunnen, welke zorg en ondersteuning u nodig heeft en stelt voor uw persoonlijke
verzorging en verpleging thuis een indicatie vast. De wijkverpleegkundige stelt samen
met u, op basis van uw wensen en behoefte(n), uw zorg(leef)plan op. Tezamen met de
zorgleveringsovereenkomst en Algemene Voorwaarden staan hierin de afspraken waarop
de zorg en dienstverlening gebaseerd is. Als blijkt dat u op een later moment meer of
minder zorg of ondersteuning nodig heeft, kan de wijkverpleegkundige uw zorgplan hierop
aanpassen.

Het wijkzorgteam
Het team dat de zorg levert bestaat uit professionals van verschillende disciplines, de
wijkverpleegkundige voert hier de regie. Samen zorgen zij er voor dat u op de afgesproken
zorg kunt rekenen. In dit team werken verschillende medewerkers met ieder een eigen
expertise. De inzet van expertises is afhankelijk van de aard en zwaarte van uw zorgvraag.
Het wijkzorgteam raadpleegt uw cliëntdossier en rapporteert hier, zodat er adequaat en
methodisch wordt gehandeld op uw persoonlijke situatie en zorgvraag.

Slim aanpassen van uw woonomgeving
Het wijkzorgteam adviseert u graag hoe uw woning aangepast kan worden aan uw wensen
en behoeften. Zo kunnen we domotica (slimme apparaten) inzetten voor uw veiligheid,
gemak en welbevinden, waardoor u langer zelfstandig én met plezier thuis kunt blijven
wonen. U kunt hier meer over lezen op onze website.

Specialisten en netwerkzorg
Het wijkzorgteam van Alerimus kent diverse specialisten. Zo hebben wij een
wondverpleegkundige en werken wij samen met de zorg- en hulpverleners in uw omgeving,
zoals de huisarts, apotheek en betrokken paramedici, waaronder de fysiotherapeut en
ergotherapeut. In samenspraak met betrokkenen in het zorgnetwerk onderzoeken we welke
zorg en dienstverlening het beste past bij uw vraag en uw persoonlijke situatie.

Volledig Pakket Thuis (VPT)
Om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in een voor u vertrouwde omgeving biedt Alerimus u een Volledig Pakket Thuis (VPT). Er wordt met u gekeken wat passend is in uw situatie ook als u, nu of in de toekomst, intensieve(re) zorg nodig heeft. Dit arrangement wordt altijd samen met u en een wijkverpleegkundige of casemanager opgesteld.

Om in aanmerking te komen voor een Volledig Pakket Thuis heeft u een indicatie Wet Langdurige Zorg (WLZ) nodig. Dit wordt door u, uw familie, een vertegenwoordiger, wijkverpleegkundige of casemanager aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ schat in en bepaalt welk Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) wordt afgegeven en stelt een Volledig Pakket Thuis voor u samen.

U betaalt altijd een inkomensafhankelijk bedrag voor zorg en ondersteuning thuis. Dit wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website: www.hetcak.nl kunt u ook de rekenmodule gebruiken om uw eigen bijdrage te berekenen.

Wat houdt een Volledig Pakket Thuis bij Alerimus eigenlijk in? En wat valt er niet onder VPT?
Meer informatie leest u in deze VPT-flyer.

Wilt u meer weten over Alerimus en het Volledig Pakket Thuis? Neem dan contact op met onze afdeling Zorgbemiddeling. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 0186-715028 en per mail: zorgbemiddeling@alerimus.nl.

Voor WLZ-Zorg Thuis kunt u ook kiezen uit de volgende vormen:

  • Modulair Pakket Thuis (MPT);
  • Persoonsgebonden budget (PGB);
  • of een combinatie van MPT en PGB.

Voor vragen of aanmeldingen kunt u het beste contact opnemen met onze zorgbemiddelaars via zorgbemiddeling@alerimus.nl. Wij adviseren u op de website van Zorginstituut Nederland de uitgebreide informatie over de verschillende leveringsvormen door te nemen.

We willen u laten weten dat in bijna alle gevallen er sprake is van een eigen bijdrage. Net als bij een Volledig Pakket Thuis stelt het CAK de eigen bijdrage vast. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de leveringsvorm en uw persoonlijke (financiële) omstandigheden. Meer informatie over deze eigen bijdrage is te vinden op: www.hetcak.nl.