Zorglocaties

Om in aanmerking te komen om bij ons te wonen, heeft een toekomstige cliënt een zogenaamd zorgzwaartepakket nodig. Een zorgzwaartepakket kunt u zelf aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

U komt echter alleen in aanmerking voor zorg in een zorglocatie als u het thuis met maximale thuiszorg echt niet meer redt.

Als een cliënt bij ons in zorg komt wordt er een intakegesprek gehouden en aan de hand van het zorgzwaartepakket worden er afspraken gemaakt. Meteen na opname wordt het zorgdossier gemaakt, er wordt een zorgleefplan opgesteld, er wordt een risicoanalyse gemaakt, er worden medische afspraken gemaakt en de zorg wordt middels een ADL-lijst in kaart gebracht.

Regelmatig wordt het zorgdossier met de cliënt/vertegenwoordiger geëvalueerd en zo nodig aangepast. Als blijkt dat een zorgzwaartepakket niet meer toereikend is dan vraagt Alerimus in overleg een ander zorgzwaartepakket aan.

Vraaggerichte zorg

Alerimus streeft ernaar vraaggerichte zorg te bieden. Om dit te kunnen realiseren hebben wij een breed aanbod van activiteiten en deskundigheid.

Voor mensen met een psychogeriatrische aandoening is er een huiskamer op de 1e verdieping, waar begeleiding en structuur geboden kan worden. Voor mensen met een somatische aandoening zijn er elke dag activiteiten in de recreatiezaal.

Ook bestaat de mogelijkheid dat u kortdurend bij ons komt wonen, dit bijv. om te kunnen revalideren na bijvoorbeeld een heupoperatie of om aan te sterken na een ziekenhuisopname. In totaal bieden wij 13 plaatsen voor tijdelijk opvang op onze locaties de Buitensluis en Open Waard. Zie hiervoor de pagina Logeren.

Tevens bestaat de mogelijkheid dat u al onze zorg- en dienstverlenging thuis ontvangt middels een Volledig Pakket Thuis (VPT). Lees hier alles over.

Verpleegafdeling

Alerimus heeft sinds 2005 een verpleegafdeling op locatie de Buitensluis. Het betreft een afdeling voor 25 bewoners met een psychogeriatrische aandoening die artikel 60 BOPZ geïndiceerd zijn. De afdeling is gevestigd op de 2e verdieping. Zorglocatie de Open Waard is samengesteld uit een verpleegafdeling met 24 appartementen.

Iedere bewoner heeft zijn / haar eigen appartement en deelt alleen de sanitaire ruimte met een naast gelegen appartement. De appartementen hebben een beperkte vaste inrichting. De vloerbedekking, het behang, de gordijnen en vitrage en de verlichting zijn gestandaardiseerd. Een vaste inventaris is aanwezig bestaande uit linnenkasten, een verpleeghuisbed en een nachtkastje.

De appartementen kunnen verder zelf worden ingericht met enkele eigen meubelstukken en persoonlijke bezittingen om een huiselijke en vertrouwde woonomgeving te creëren.

Aanwijzingen van het verplegend- alsmede het technisch personeel ten aanzien van de inrichting van het appartement moeten worden opgevolgd. Dit uit oogpunt voor een veilige woonomgeving en het goed kunnen uitvoeren van de taken (bijv. ruimte om een transfer te maken, werkruimte om het verpleeghuisbed) door het verplegend personeel.

Beddengoed, washandjes en handdoeken worden door Alerimus verstrekt.

Er zijn twee gezellig ingerichte huiskamers op de afdeling waar bewoners de maaltijden kunnen gebruiken en waar gedurende de gehele dag begeleiding aanwezig is. Medewerkers en vrijwilligers zorgen voor activiteiten en bezigheden en bieden daarmee dagstructuur aan de bewoners.

De verpleegafdeling beschikt over een team medici en paramedici voor optimale verpleging, behandeling en begeleiding.

Welke zorg- en dienstverlening biedt Alerimus specifiek zowel in onze huizen als in de thuissituatie? 

 • Huishoudelijke verzorging         
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Ondersteunende begeleiding  
 • Activerende begeleiding            
 • Behandeling     
 • Verblijf op grond van Wlz

Alerimus biedt deze zorg- en dienstverlening in de doelgroepen: 

 • Somatische aandoening of beperking  
 • Psychogeriatrische aandoening of beperking
 • Psychiatrische aandoening
 • Lichamelijke handicap  
 • Verstandelijke handicap             
 • Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis          
 • Psychosociale problemen   

Algemeen

Heeft u vragen over Wonen bij Ons of andere zorg gerelateerde vragen, dan kunt u contact opnemen via 0186 – 659 659 of gebruik maken van het digitale contactformulier.