Compliment of klacht?

Wij horen graag van onze cliënten en hun mantelzorgers terug hoe zij onze zorg en dienstverlening ervaren. Niet alleen wij leren van hun waardering, maar hun ervaring en waardering kan anderen en u helpen om de juiste keuze te maken. Zorgkaart Nederland biedt daarom de mogelijkheid om ervaringen met en waarderingen voor Alerimus te delen op een openbaar en onafhankelijk platform. Via de volgende link kunt u de geplaatste waarderingen bekijken of zelf een waardering achterlaten.

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-alerimus-numansdorp-33029.

Een klacht is voor ons ook een kans. Een kans voor Alerimus om ontevredenheid om te zetten in tevredenheid. Als u een klacht of verbeterpunt heeft, kunt u die bespreken met de betreffende medewerker (bijvoorbeeld uw zorgmaatje) of de leidinggevende. In een open gesprek proberen we samen tot een oplossing te komen.

Regeling vertrouwenspersoon en klachten cliënten
Wilt u weten bij u terecht kunt met u klacht verbeterpunt? Dan verwijzen we u graag naar onze regeling ‘vertrouwenspersoon en klachten‘. In deze infographic leest en ziet u in één oogopslag welke stappen u kunt doorlopen en bij wie u moet zijn. Tevens lichten we de verschillende contactpersonen en stappen hieronder toe.

Cliëntenvertrouwenspersoon
Wilt u ondersteuning bij het bespreken van uw klacht of vertrouwelijke zaken? Dan kunt u terecht bij onze cliëntenvertrouwenspersoon, de heer Jan van der Waal. Hij is te bereiken via vertrouwenspersoonclienten@alerimus.nl. U kunt ook bellen naar ons algemene telefoonnummer en vragen naar de heer Van der Waal.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (bij onvrijwillige zorg)
Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Zorg en dwang van kracht. Mensen met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen, hebben vanaf dan wettelijk recht op de ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Voor een vertrouwenspersoon WZD kan contant worden opgenomen met het LSR (Landelijk steunpunt medezeggenschap) via 088-2015920 of info@hetlsr.nl.


Klachtenfunctionaris

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of wilt u uw klacht liever bespreken met onze klachtenfunctionaris? Dat kan. De heer Arie Mol is de klachtenfunctionaris van Alerimus. Hij is onpartijdig en kan naar u luisteren, bekijken of een gesprek mogelijk is, bemiddelen en begeleiden. Het contact met Arie Mol is vertrouwelijk. U kunt hem per mail bereiken via klachtenfunctionaris@alerimus.nl. U kunt ook bellen naar ons algemene telefoonnummer en vragen naar de heer Mol.

Verbetering
Het kan ook zijn dat u geen klacht, maar een suggestie heeft waarmee Alerimus de kwaliteit van dienstverlening kan verbeteren. Graag vernemen wij uw ideeën of op- en aanmerkingen. U kunt daarvoor gebruik maken van onderstaand formulier:
Formulier kwaliteitsverbetering.