Compliment of klacht?

Wij horen graag van onze cliënten en hun mantelzorgers terug hoe zij onze zorg en dienstverlening ervaren. Niet alleen wij leren van hun waardering, maar hun ervaring en waardering kan anderen en u helpen om de juiste keuze te maken. Zorgkaart Nederland biedt daarom de mogelijkheid om ervaringen met en waarderingen voor Alerimus te delen op een openbaar en onafhankelijk platform. Via de volgende link kunt u de geplaatste waarderingen bekijken of zelf een waardering achterlaten.

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-alerimus-numansdorp-33029.

Een klacht is voor ons ook een kans. Een kans voor Alerimus om ontevredenheid om te zetten in tevredenheid. Als u een klacht of verbeterpunt heeft, kunt u die bespreken met de betreffende medewerker (bijvoorbeeld uw zorgmaatje) of de leidinggevende. In een open gesprek proberen we samen tot een oplossing te komen.

Cliëntenvertrouwenspersoon
Wilt u ondersteuning bij het bespreken van uw klacht of vertrouwelijke zaken? Dan kunt u terecht bij onze cliëntenvertrouwenspersoon, de heer Jan van der Waal. Hij is te bereiken via vertrouwenspersoonclienten@alerimus.nl. U kunt ook bellen naar ons algemene telefoonnummer en vragen naar de heer Van der Waal.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (bij onvrijwillige zorg)
Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Zorg en dwang van kracht. Mensen met een psychogeriatrische aandoenhttps://www.alerimus.nl/wp-content/uploads/2021/11/2.2.r.2-Regeling-vertrouwenspersonen-en-klachten-clienten-voor-website.pdfing die onvrijwillige zorg krijgen, hebben vanaf dan wettelijk recht op de ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Voor onze regio is het LSR de aangewezen CVP-organisatie. U kunt het LSR bereiken via telefoonnummer 088-2015920 of e-mailadres A.CVPWzd@hetlsr.nl

Klachtenfunctionaris

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of wilt u uw klacht liever bespreken met onze klachtenfunctionaris? Dat kan. De heer Arie Mol is de klachtenfunctionaris van Alerimus. Hij is onpartijdig en kan naar u luisteren, bekijken of een gesprek mogelijk is, bemiddelen en begeleiden. Het contact met Arie Mol is vertrouwelijk. U kunt hem per mail bereiken via klachtenfunctionaris@alerimus.nl. U kunt ook bellen naar ons algemene telefoonnummer en vragen naar de heer Mol.

Verbetering
Het kan ook zijn dat u geen klacht, maar een suggestie heeft waarmee Alerimus de kwaliteit van dienstverlening kan verbeteren. Graag vernemen wij uw ideeën of op- en aanmerkingen. U kunt daarvoor gebruik maken van een speciaal formulier. Dit is op te vragen via ons algemene telefoonnummer of te downloaden via onderstaande link:
Formulier kwaliteitsverbetering.

U kunt het ingevulde formulier in een gesloten envelop afgeven bij onze receptie in de Buitensluis of opsturen naar:

Alerimus
T.a.v. mw. J. van Rijn
Postbus 7332
3280 AC Numansdorp

Regeling vertrouwenspersoon en klachten cliënten
Wilt u meer informatie? Dan verwijzen we u graag naar onze regeling ‘vertrouwenspersoon en klachten’. Meer lezen.
In deze infographic leest en ziet u in één oogopslag welke stappen u kunt doorlopen en bij wie u moet zijn.