Historie

Alerimus is een organisatie, die haar sporen al ruimschoots binnen de Hoeksche Waard heeft verdiend.

Al decennia lang zijn wij op alle mogelijke vlakken inzake zorg, een organisatie in beweging.

Alerimus is een organisatie, welke is ontstaan na een fusie tussen de Buitensluis in Numansdorp en de Open Waard in Oud-Beijerland per 1 januari 2003. Beide zorginstellingen waren tot dat moment zelfstandig en hebben ieder een eigen ontstaansgeschiedenis.

Buitensluis
Locatie de Buitensluis in Numansdorp voortgekomen uit het ‘armenhuis’ van de Diaconie, zoals het in de volksmond heette. Dit huis voor ouderen was gevestigd op de hoek van de Torenstraat en de Wethouder van de Veldenweg (de plek waar nu de brandweerkazerne staat) in Numansdorp. In 1967 is de Buitensluis gebouwd en is men verhuisd naar deze, toen nieuwe locatie.

In de Buitensluis konden meer bewoners wonen en hierdoor moesten er weer meer medewerkers worden aangenomen. Dit was voor Numansdorp een prettige bijkomstigheid, want veel inwoners konden hierdoor aan een baan komen. Eén van de medewerkers van het eerste uur, mw. M. de Jongste is ook meeverhuist van de Torenstraat naar de Bernhardstraat. Zij heeft nog vele jaren als medewerkende op diverse functies in de organisatie gewerkt.

In de jaren ’88 en ’89 van de vorige eeuw heeft de Buitensluis een grote verbouwing ondergaan. Ruim twintig jaar na de nieuwbouw was er behoefte aan meer woonruimte per bewoner. Van drie woningen werden twee woningen gemaakt, opdat het aantal vierkante meters per woning toenam.

Om te kunnen verbouwen zijn alle bewoners destijds verhuisd naar de oudbouw van Immanuel in ’s-Gravendeel. Dit was vanzelfsprekend een heel georganiseer omdat dagelijks alle Numansdorpse medewerkers naar ‘s –Gravendeel moesten. Hiervoor werden pendeldiensten met busjes ingezet volledig gechauffeerd door vrijwilligers. Dhr. J. Heemskerk, toen net met pensioen, werd gevraagd of hij de pendeldiensten wilde coördineren en naar chauffeurs wilde uitzien. Dit heeft hij gedaan en dit was tevens het begin van bijna twintig jaar vrijwilligerswerk voor de Buitensluis.

In 2005 heeft er uitbreiding plaats gevonden van de Buitensluis met een verpleegafdeling. Deze afdeling bestaat uit 25 appartementen en is bedoeld voor mensen met een psychogeriatrische aandoening. De verpleegafdeling is gevestigd op de 2e verdieping.

Sinds 2019 heeft Alerimus een Bopz-aanmerking voor alle zorgappartementen in de Open Waard en de Buitensluis. Dat betekent een uitbreiding van de verpleeghuiscapaciteit en een bredere betekenis van o.a. het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de Wet Zorg en dwang die per 1 januari 2020 de Wet Bopz vervangt.

Open Waard
Onze locatie de Open Waard is gebouwd in 1984 als een verzorgingshuis van algemene signatuur. De oprichting van de Open Waard is tot stand gekomen door samenwerking van onderstaande partijen:

  • Nederlandse Protestanten Bond
  • Katholieke Kerk Oud-Beijerland
  • Humanitas Hoeksche Waard
  • Stichting Samenlevingsopbouw
  • De Vrije Gedachte
  • De A.N.B.O.
  • Humanistisch Verbond

Het bestuur bestond in de beginjaren uit 14 personen wat effectief vergaderen bijna onmogelijk maakte. Na een aantal jaren is de bestuurlijke constructie van de Open Waard omgezet naar het Raad van Toezichtmodel met een directeur bestuurder.

De Open Waard draagt minder geschiedenis met zich mee, wat betreft grote verbouwingen en / of verandering van locatie dan de Buitensluis. Maar wat niet is, komt er wel aan. In 2018 heeft de Open Waard intrek genomen in een nieuw onderkomen bij het winkelcentrum in de Zoomwijck.

Net als de Buitensluis kent de Open Waard ook vrijwilligers die zich gedurende vele jaren voor de Open Waard hebben ingezet. In het bijzonder willen wij refereren aan de inzet van dhr. C. Beljaars, die naast jaren lid van de Raad van Toezicht geweest te zijn, zich vrijwillig bleef inzetten voor alles wat met gebouw- en brandveiligheid te maken had in de Open Waard.

In 1998 was de Open Waard als één van de eerste zorginstellingen in Nederland kwaliteit gecertificeerd conform ISO 9001 en HACCP. De Open Waard vervulde hiermee een voortrekkersrol in de zorgsector.

Gelijktijdig werd het kwaliteitssysteem gedigitaliseerd en via een intranet website (Q-Intra) toegankelijk gemaakt voor alle medewerkenden. Dit was eveneens een noviteit in die tijd en zorgde ervoor dat vanuit de “sector” regelmatig concullega een kijkje kwamen nemen hoe de Open Waard het kwaliteitssysteem had opgezet.

Ook had de Open Waard als eerste zorgcentrum in de Hoeksche Waard een seniorenrestaurant waar bewoners en wijkbewoners zeven dagen per week konden dineren, zonder vooraf te reserveren. Het opzetten van een seniorencomputercentrum in de Open Waard was eveneens een unicum in de Hoeksche waard. In de loop der jaren hebben vele senioren de beginselen van het werken met een computer in dit centrum geleerd.

In het jaar 2003 (tevens het fusie jaar) heeft de directie besloten om niet langer het ISO 9001 kwaliteitssysteem te gebruiken, maar de overstap te maken naar, het in zorgsector veel gebruikte HKZ kwaliteitssysteem. Ook locatie de Buitensluis heeft in datzelfde fusie jaar dezelfde kwaliteitscertificaten weten te behalen.

Het leveren van kwaliteit hoogwaardige zorg hebben we van oudsher, maar ook heden ten dage hoog in het vaandel staan.