Uw aanspreekpunt

Bij Alerimus vinden we nauw contact met de naasten en mantelzorgers van onze cliënten heel belangrijk. Binnen de organisatie is het contact met mantelzorger dan ook gewaarborgd in verschillende functies. Hier leest u bij wie u terecht kunt indien er zaken of vragen zijn die u met ons wilt bespreken.

Coördinator mantelzorg
Bij Alerimus is een coördinator mantelzorg aangesteld voor beide locaties, Daniëlle van Veen. Voor alle niet-zorggerelateerde vragen kunt u bij haar terecht. Hierbij kunt u denken aan vragen over het versterken van de samenwerking en het aandragen van verbeterpunten hiervoor. U kunt Daniëlle bereiken via dvanveen@alerimus.nl of via ons algemene telefoonnummer.

Dagelijks hebben de medewerkers van Alerimus persoonlijk contact met mantelzorgers. Naast het persoonlijke gesprek is het voor mantelzorgers belangrijk om te weten wanneer en op welke wijze medewerkers voor bespreekpunten of vragen bereikbaar zijn. En voor welke vragen zij bij wie terecht kunnen. Tijdens het intakegesprek worden hierover afspraken gemaakt.

Zorgmaatje
Het zorgmaatje is eerste aanspreekpunt voor mantelzorgers. Een zorgmaatje heeft een opleiding niveau 3, verzorgende IG of hoger en werkt minimaal zestien uur per week. Hij of zij heeft tussen de twee en zes cliënten onder de hoede. Het zorgmaatje begeleidt de inhuizing van nieuwe cliënten, verzorgt de intakegesprekken en doet de noodzakelijke administratie daarvoor. Ook is het zorgmaatje verantwoordelijk voor het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgleefplan. Daarnaast legt en onderhoudt het zorgmaatje de relatie met familieleden en stimuleert de mantelzorg.

Assistent-coördinator dagelijkse zorg
De assistent-coördinator dagelijkse zorg ondersteunt de coördinator dagelijkse zorg en is aanspreekpunt voor alle zorgmedewerkers van de afdeling. Bij afwezigheid van het (eerste of tweede) zorgmaatje kunnen mantelzorgers voor dringende zaken bij de assistent-coördinator dagelijkse zorg terecht. Ook voor vragen over de afdeling zijn zij de juiste persoon om aan te spreken.

Locatieverantwoordelijke per zorglocatie
De zorglocaties Open Waard en de Buitensluis hebben ieder een locatieverantwoordelijke. Voor de Open Waard is dit Henri Huijzer en voor de Buitensluis is dit Marieke van den Boogaart. Zij zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de zorglocaties en voeren zowel op verzoek als op eigen initiatief familiegesprekken. Op het moment dat het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is om met het (eerste of tweede) zorgmaatje of de assistent-coördinator dagelijkse zorg in gesprek te gaan, dan kunnen mantelzorgers de locatieverantwoordelijke benaderen.