Uw aanspreekpunt

Bij Alerimus vinden we nauw contact met de naasten en mantelzorgers van onze cliënten heel belangrijk. Binnen de organisatie is het contact met mantelzorger dan ook gewaarborgd in verschillende functies. Dagelijks hebben de medewerkers van Alerimus persoonlijk contact met mantelzorgers. Naast het persoonlijke gesprek is het voor mantelzorgers belangrijk om te weten wanneer en op welke wijze medewerkers voor bespreekpunten of vragen bereikbaar zijn. En voor welke vragen zij bij wie terecht kunnen.Tijdens het kennismakingsgesprek worden hierover afspraken gemaakt. We zetten de aanspreekpunten voor u op een rijtje.

Zorgmaatje
Het zorgmaatje is eerste aanspreekpunt voor mantelzorgers.
Het zorgmaatje begeleidt de inhuizing van nieuwe cliënten, verzorgt de kennismakingsgesprekken en doet de noodzakelijke administratie daarvoor. Ook is het zorgmaatje verantwoordelijk voor het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgleefplan. Daarnaast legt en onderhoudt het zorgmaatje de relatie met familieleden en stimuleert de mantelzorg.

Assistent-coördinator zorg
De assistent-coördinator zorg ondersteunt de locatiecoördinator en is aanspreekpunt voor alle zorgmedewerkers van de afdeling. Bij afwezigheid van het (eerste of tweede) zorgmaatje kunnen mantelzorgers voor dringende zaken bij de assistent-coördinator zorg terecht. Ook voor vragen over de afdeling zijn zij de juiste personen om aan te spreken.

Locatiecoördinator per woon-zorglocatie
De woon-zorglocaties Open Waard en de Buitensluis hebben ieder een locatiecoördinator. Voor de Open Waard is dit Henri Huijzer en voor de Buitensluis is dit Arie Vermaas. Zij zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de woon-zorglocaties en voeren zowel op verzoek als op eigen initiatief familiegesprekken. Op het moment dat het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is om met het (eerste of tweede) zorgmaatje of de assistent-coördinator zorg in gesprek te gaan, dan kunnen mantelzorgers de locatiecoördinator benaderen.

Vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris
Het kan natuurlijk zijn dat u uw zorgen of situatie liever bespreekt met een vertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris. Op de pagina ‘Compliment of klacht‘ leest u welke stappen u kunt doorlopen en bij wie u moet zijn.

Algemene vragen of vragen over Caren Zorgt?
Voor algemene vragen kunt u mailen naar mantelzorg@alerimus.nl. Wij komen dan zo snel mogelijk bij u terug.  Heeft u vragen over Caren Zorgt? Dan kunt u mailen naar carenzorgt@alerimus.nl.