Bekijk nu zelf wanneer Logeerzorg voor u beschikbaar is

12 april 2022

Mantelzorg wordt vaak met liefde gegeven, maar het kan soms ook belastend zijn. Gelukkig kunt u als mantelzorger af en toe even op adem komen door gebruik te maken van Logeerzorg. In het Wijkpension van Alerimus zijn alle faciliteiten voor een goede opvang van uw naaste voorhanden. Vanaf heden is Logeerzorg nu nog beter in te plannen. Via de nieuwe Logeerzorgagenda ziet u meteen op welke dagen Logeerzorg nog beschikbaar is en welke dagen al zijn geboekt. Is Logeerzorg nog beschikbaar? Dan kunt u ook meteen een reserveringsaanvraag doen.

De Logeerzorgagenda is een initiatief vanuit Thuis in de Kern en als samenwerking tussen Gemeente Hoeksche Waard en Alerimus te vinden op de website van Alerimus via: www.alerimus.nl/mantelzorg/logeren.

Logeerzorg zo laagdrempelig mogelijk gemaakt
“Met de nieuwe Logeerzorgagenda zijn we de eerste partij in Nederland met een online reserveringstool voor Logeerzorg. Een lang gekoesterde wens om het aanvragen van logeerzorg zo laagdrempelig en planbaar mogelijk te maken is hiermee in vervulling gegaan,” vertelt Trix van Os, directeur bestuurder van Alerimus. “Het maakt het voor mantelzorgers veel makkelijker om logeerzorg in te plannen, op een moment dat het voor hem of haar het beste uitkomt.” De reserveringsaanvragen komen binnen bij team Wmo van gemeente Hoeksche Waard. Een unieke samenwerking die ten goede komt aan de zorgvrager en zijn/haar mantelzorger.”

Een welkome onderbreking
Logeren kan meerdere keren per maand of jaar. Voor mantelzorgers is het een welkome onderbreking van hun dagelijkse zorgtaken. Tijdens het verblijf in het Wijkpension wordt de zorg van de mantelzorger(s), in goed overleg, tijdelijk helemaal overgenomen. Zo kunt u als mantelzorger tot rust komen en krijgt uw naaste de zorg en aandacht die nodig is.

Ook gebruikmaken van Logeerzorg?
Dat kan. Via de online Logeeragenda kunt u een reserveringsaanvraag indienen. Team Wmo van de gemeente neemt dan zo snel mogelijk contact met u op om uw aanvraag door te spreken.

Uiteraard kunt u voordat u een reserveringsaanvraag doet ook bellen of mailen voor meer informatie (088 – 647 19 20 / contactwmo@gemeentehw.nl). Een keer komen kijken? Maak dan een afspraak via zorgbemiddeling@alerimus.nl of telefonisch, (0186) 659 659.

Regionale samenwerking Thuis in de Kern
De samenwerking tussen Gemeente Hoeksche Waard en zorgorganisatie Alerimus past in een bredere ontwikkeling van meer regionale samenwerking, zoals die ook vorm krijgt in het programma Thuis in de Kern. Het programma staat voor een inclusieve, sociale en verbonden samenleving waarin ouderen en mensen met een beperking, ongeacht hun woonplek, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen thuis wonen. Om dit te kunnen bereiken in een vergrijzende samenleving met een groeiende vraag naar zorg en een krimpende arbeidsmarkt is samenwerking essentieel. www.thuisindekern.nl.

Terug naar het overzicht