Activiteiten

In onze zorginstelling vinden veel activiteiten plaats voor de bewoners en andere belangstellenden. Om continuïteit in het activiteiten aanbod te hebben en deze activiteiten onder kundige leiding te laten plaats vinden, heeft Alerimus in beide locaties een activiteitenbegeleider.

De activiteiten zijn heel divers. Sommige activiteiten worden wekelijks gehouden, andere activiteiten bijv. eens in de 3 maanden of eens per jaar.

Wat betreft vaste activiteiten kunt u bijvoorbeeld bij ons terecht voor o.a.:

Bingo – Onder leiding van de activiteitenbegeleidster en een aantal vrijwilligers kan elke cliënt hier aan deelnemen. Deze bingo wordt ook bezocht door mensen van buiten de Open Waard, zoals bewoners van de nabij gelegen aanleunwoningen.

Bewegingsoefeningen – Samen met de activiteitenbegeleidster en andere bewoners worden op een leuke manier bewegingsoefeningen gedaan. Veel balspelen (vanuit de stoel) alsmede oefeningen om de gewrichten soepel te houden kunt u verwachten. Natuurlijk is het ook een sociale activiteit omdat het in groepsverband wordt gehouden.

Spelletjes en sjoelen – Samen met een activiteitenbegeleidster en vrijwilligster wordt er de ene week gesjoeld en de andere week gezellig spelletjes onder elkaar gespeeld.

Soos – De soos bestaat uit een cyclus van 4 middagen, elk met een eigen thema.

Beauty middag – met handmassage, nagelverzorging en soms gezichtsverzorging

Kook middag – er worden kleine lekkernijen gemaakt zoals koekjes, slaatjes, bowl e.d.

Crea middag – kaarten maken, kettinkjes maken, doosjes beplakken e.d.

Filmmiddag – elke maand wordt er een film, serie of mooi concert getoond

Bovengenoemde activiteiten vinden wekelijks plaats. Elke laatste vrijdagmiddag van de maand is er een borrelmiddag met muziek.

Eens per maand komt er een koor of wordt er een andere vorm van live muziek aangeboden.

Elke twee maanden wordt er een extra activiteit aangeboden. Hierbij kan gedacht worden aan bijv. een High Tea, pannenkoeken bakken, een IJs-middag en andere gezellige activiteiten.

Met deze opsomming zijn we verre van volledig, maar het is kortom te veel om op te noemen. Alle activiteiten worden maandelijks bekend gemaakt middels een activiteitenprogramma die iedereen ontvangt. U hoeft dus niets te missen.