Geestelijke verzorging

Alerimus heeft een (christelijk) geestelijk verzorger in dienst, Mariska van Vuuren-Verheij. Zij levert geestelijke verzorging en bijstand aan intern wonende ouderen en de relaties van deze ouderen.

Geestelijke verzorging omvat het geheel aan geloofs- en levensvragen. Levensvragen komen vaak op als je in je leven een verandering of gebeurtenis doormaakt en het leven niet meer vanzelfsprekend is. Bij deze veranderingen kun je denken aan de dood, ziekte, beperkingen, verhuizing, relatieproblemen of verlieservaringen. Maar het kan ook zonder duidelijke reden opkomen. Door in gesprek te gaan over zingevings-, geloofs- en levensvragen krijg je meer inzicht in jezelf. Het helpt om je leven te waarderen en betekenis te geven. De geestelijk verzorger begeleidt intern inwonende ouderen, indien gewenst en zonder enige verplichtingen, op verschillende deelterreinen van geestelijke verzorging, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging.

Naast deze individuele bijstand, verzorgt de geestelijk verzorger op locatie de Buitensluis ook vieringen, bijeenkomsten, gespreksgroepen en begeleidt zij rituelen.

In de laatste levensfase kan ook stervensbegeleiding geboden worden. Dit is vanzelfsprekend ook mogelijk als de inwonende oudere in de periode hieraan voorafgaand nooit eerder behoefte heeft gehad aan contact met de geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger zal de oudere én hun relaties begeleiden in deze fase. Zij kan desgewenst rouwplechtigheden voorbereiden, begeleiden en voorgaan. Ook nazorg aan relaties en familie behoort tot de mogelijkheden als daar behoefte aan is.  

Heeft u vragen, of wenst u contact met de geestelijk verzorger; bel (06 22829818) of mail naar mverheij@alerimus.nl.