Praktijkopleiding

Bij Alerimus zien we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de arbeidsmarkt en daarbij de eigen organisatie te voorzien van goed opgeleide arbeidskrachten. Daarnaast zorgen stagiaires en leerlingen voor nieuwe impulsen in de organisatie, ze brengen verse kennis mee. Door het stellen van vragen en het geven van feedback worden de beroepskrachten opnieuw uitgedaagd met een kritische blik naar hun werk te kijken. Verder zullen stagiaires de beroepskrachten ook ontlasten, er zijn extra handen aan het bed en er is meer individuele aandacht voor de cliënt.

Opleiden stagiaires & leerlingen

Bij Alerimus kunnen stagiaires en leerlingen terecht voor zowel de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) als de Beroeps Begeleidende Leerweg. Via Calibris en Kenwerk is Alerimus erkent als leerbedrijf voor de onderstaande opleidingen:

 • Helpende Zorg en Welzijn niveau 2
 • Verzorgende IG niveau 3
 • Verpleegkundige niveau 4
 • Sociaal Pedagogisch Werk niveau 3 en 4
 • PW/MMZ niveau 3 en 4
 • Facilitaire Dienstverlening niveau 2
 • Facilitair leidinggevende niveau 4
 • Kok niveau 2
 • Zelfstandig werkend kok niveau 3

Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)

Bij Alerimus kunnen stagiaires via de Beroeps Opleidende Leerweg stage lopen. Dit betekent dat je gedurende jouw opleiding 10, 20 of 40 weken stage loopt. Gedurende deze stageweken ben je een aantal dagen in de praktijk en ga je 1 of 2 dagen in de week naar school. Stagiaires krijgen een stagevergoeding volgens de CAO VVT.

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Leerlingen die via de Beroeps Begeleidende Leerweg de opleiding volgen, zijn in dienst bij Alerimus. Deze leerlingen gaan 1 dag in de week naar school en hebben een contract van 28 uur per week bij Alerimus, waarbij zij 24 uur werken en 4 uur onder werktijd naar school gaan.

Hoe begeleiden wij onze stagiaires(BOL) en leerlingen (BBL)?
Als stagiaire/leerling krijg je een praktijkopleider en twee werkbegeleiders toegewezen. Deze praktijkopleider en werkbegeleiders zijn samen verantwoordelijk voor jouw begeleiding en beoordeling. De praktijkopleider is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden en de werkbegeleiders begeleiden en beoordelen de leerling op de werkvloer. Met elkaar dragen wij er zorg voor dat jij op een goede manier aan je opdrachten en activiteiten kunt werken, zodat jij binnen de verschillende kerntaken en daarbij behorende werkprocessen ervaring op kunt doen.

Alerimus heeft twee verpleeghuizen, De Buitensluis in Numansdorp en De Open Waard in Oud Beijerland. Daarnaast biedt Alerimus in de gehele Hoeksche Waard o.a. Thuiszorg en Huishoudelijke ondersteuning.

Beoordelen van de stagiaires en leerlingen:

De opdrachten vanuit de opleiding worden beoordeeld door de werkbegeleider en de examens worden afgetoetst door de assessor. Daarnaast heeft de leerling twee keer per jaar een werkgeversbeoordelingsgesprek met de werkbegeleider en de praktijkopleider.

Voorwaarden waar je als leerling aan moet voldoen:

 • Minimale leeftijd 16 jaar
 • Contract van 28 uur
 • Voldoen aan de eisen van vooropleiding van de betreffende opleiding

Salaris

De leerlingen worden volgens de salarisregeling van de CAO VVT ingeschaald.

Vergoedingen

 • Vergoeding van schoolgeld
 • Vergoeding van boekengeld/ lesmateriaal
 • Reiskostenvergoeding
 • (Gedeeltelijke) vergoeding schooluren

Wat moet je doen als je stage wilt lopen bij ons?
Stuur een sollicitatiebrief naar Praktijkopleiding via: praktijkopleiding@alerimus.nl

Wat moet je doen als je leerling wilt worden bij ons?
Stuur een sollicitatiebrief met je CV naar solliciteren@alerimus.nl.  Naar aanleiding van je brief of digitale sollicitatieformulier nemen wij contact met je op.

Heb je nog vragen over een opleiding in de zorg of een stageplek, neem dan contact op met onze collega’s van Praktijkopleiding via praktijkopleiding@alerimus.nl