Verdere versoepelingen: ook bij Alerimus

26 juni 2021

Met ingang van vandaag worden de landelijke coronamaatregelen weer verder versoepeld. Het kabinet vindt dit verantwoord: het vaccineren gaat in een hoog tempo en dat is terug te zien in de dalende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Daarom vervalt vandaag de mondkapjesplicht voor wie 1,5 meter afstand kan houden. Ook geldt er geen maximum meer voor het aantal bezoekers thuis.

De meeste cliënten van Alerimus, in de wijk en de zorglocaties, zijn gevaccineerd. Dat biedt ruimte om ook bij Alerimus nóg verder te versoepelen. We zetten een grote stap: bijna alles kan weer op 1,5 meter. Zo keren we terug naar ‘normaal’, naar de situatie van vóór corona, waarbij er uiteraard nog een aantal restricties gelden. Dit zijn de belangrijkste gewijzigde maatregelen die vandaag bij Alerimus ingaan:

In de Buitensluis en de Open Waard

 • Bezoekers hoeven geen mondkapje meer te dragen, tenzij zij dat willen. Bezoekers wordt geadviseerd wél een mondkapje te dragen als zij geen 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Er geldt geen maximum meer voor het aantal bezoekers per dag of per bezoekmoment, mits 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Zo nodig verlaten bezoekers tijdens de zorgverlening tijdelijk het appartement.
 • Bezoek vindt vooralsnog niet in de huiskamers plaats. Wél kunnen bezoekers bewoners weer in de huiskamer brengen of ophalen.
 • Aan activiteiten kunnen bewoners van de zorglocaties, cliënten uit de wijk en wijkbewoners weer samen meedoen. Voor een overzicht: www.alerimus.nl/activiteitenagenda
 • Onze medewerkers en vrijwilligers dragen geen mondkapje meer, tenzij zij dat willen. Zij dragen wél een mondkapje als zij géén 1,5 meter afstand kunnen houden. Bijvoorbeeld bij zorghandelingen bij cliënten en werkzaamheden in groepsverband.

In de wijk

 • Onze wijkzorgmedewerkers en vrijwilligers op de dagbesteding dragen geen mondkapje meer, tenzij zij dat willen. Zij dragen wél een mondkapje als zij geen 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Op de dagbesteding zijn cliënten uit de wijk en bewoners van onze zorglocaties weer samen welkom.
 • Aan activiteiten in de Open Waard en de Buitensluis kunnen cliënten uit de wijk, wijkbewoners en bewoners van de zorglocaties weer samen meedoen. Voor een overzicht: www.alerimus.nl/activiteitenagenda
 • Onze rolstoelbussen schalen op naar een volledige bezetting per rit (dat betekent: van 4 naar 7-8 personen). Chauffeur en passagiers dragen tijdens de rit wél een mondkapje.

Altijd ruimte voor eigen afwegingen en maatwerkafspraken
Versoepelen is geen verplichting: als cliënten, naasten, medewerkers of vrijwilligers zich extra willen blijven beschermen of anderen vragen dit te doen, wordt daarover het gesprek gevoerd. Ook maatwerkafspraken zijn altijd bespreekbaar.

Basisregels des te belangrijk
Uiteraard blijven de basismaatregelen onverminderd gelden. Door de versoepelingen zijn zij nóg belangrijker geworden:

 • Was vaak uw handen. Op onze zorglocaties geldt: ontsmet uw handen in elk geval bij binnenkomst en vertrek met de beschikbare handgel;
 • Hoest en nies in uw elleboog;
 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Geef elkaar de ruimte op drukke plekken;
 • Klachten? Blijf thuis en laat u testen.
Terug naar het overzicht