Jaarverslag 2020: een bijzonder jaar

8 juli 2021

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Dat geldt voor ons allemaal. Bij Alerimus zetten we ons samen met alle medewerkers, cliënten en naasten in om te doen (en laten) wat nodig was in de strijd tegen het coronavirus. We maakten versneld een ontwikkelslag door om in alle facetten van ons werk kwalitatief goede, persoonsgerichte verpleeghuiszorg te bieden. Zo werd 2020 niet alleen het jaar van corona, maar ook het jaar van ontwikkeling en innovatie.

In het jaarverslag 2020 vertellen we het verhaal van onze cliënten, medewerkers en de organisatie als geheel. Dat het een ongekend jaar was, is op te maken uit de interviews met medewerkers, leden van de cliëntenraden, de ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. Ieder vertelt vanuit zijn of haar perspectief wat hem of haar aan 2020 bijblijft. Maar ook: welke ambities er zijn voor de komende tijd, waar de mogelijkheden en kansen liggen en hoe ze die willen benutten. Dat is typisch Alerimus: warm, betrokken én ondernemend.

We maakten qua vorm en inhoud een ander jaarverslag dan anders. We zijn er trots op. Onze collega Mary Romijn maakte de ontroerende foto op de voorkant: een cliënt in de Open Waard die tijdens de lockdown voor het eerst sinds lange tijd haar dochter weer ziet via de bezoekkar.

Bekijk het jaarverslag 2020

Terug naar het overzicht