Kortdurend verblijf

Het komt soms voor dat u na een ziekenhuis- opname, poliklinische behandeling of zware griep niet direct naar huis kunt.

Dergelijke situaties kunnen ontstaan doordat het herstel minder voorspoedig verloopt dan verwacht en u nog niet voldoende aangesterkt bent.

Een andere reden kan zijn dat er voor u het moment van thuiskomst geen geschikte opvang aanwezig is door uw mantelzorgers.

Crisissituatie?

Er is dan acuut behoefte aan een overbruggende oplossing.

Alerimus komt met een passende oplossing. Of u nu een zorgindicatie hebt of niet, Alerimus laat u in zulke situaties niet aan uw lot over. Er is sprake van een crisissituatie, die direct moet worden opgelost. In nauw overleg met het ziekenhuis en / of uw begeleidende arts zorgen we voor een passende oplossing. Met precies de zorg en aandacht die u nodig hebt.

Omdat deze situaties zich meestal onverwachts voordoen, kunnen we een dergelijk kortdurend verblijf voor u ook met spoed aanvragen.

Indien blijkt dat het herstel minder voorspoedig verloopt dan verwacht en u wellicht niet meer zelfstandig kunt wonen, helpen wij u ook met het vinden van huisvesting in uw eigen regio.

Geplande logeerzorg in ons Wijkpension

Sinds 1 mei 2019 kunt u bij ons gebruik maken van logeerzorg. Bij logeerzorg verblijft de inwoner die zorg nodig heeft tijdelijk in ons Wijkpension. Tijdens dit verblijf wordt de zorg van de mantelzorger(s), in goed overleg, tijdelijk helemaal overgenomen.

Het verblijf kan overdag, maar ook ’s nachts zijn. En is mogelijk voor een enkele dag tot een paar dagen. Zo kan de mantelzorger tot rust komen en krijgt zijn/haar naaste de zorg en aandacht die nodig is.

Logeerzorg is altijd vooraf ingepland. Dit geplande tijdelijke verblijf gebeurt op basis van een indicatie en kan ook meerdere keren per maand of jaar plaatsvinden. De kosten voor logeerzorg worden betaald vanuit de zorgindicatie. Daarnaast kan er een eigen bijdrage gevraagd worden, net als bij andere vormen van ondersteuning die met een zorgindicatie worden aangeboden.

Wilt u iemand aanmelden voor logeerzorg of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met team Wmo van gemeente Hoeksche Waard via 0186-140186 of 088-6473647 per mail: info@gemeentehw.nl.

Aanvullende informatie
De pilot logeerzorg is een samenwerking tussen Alerimus, Gemeente Hoeksche Waard, CZ Zorgverzekeraar en CZ Zorgkantoor en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Veelgestelde vragen (en antwoorden) over logeren

Logeren in tijden van corona