Alerimus Logo
Grootte tekst: Verklein tekst Vergroot tekst
Login personeel

Leerbedrijf

Het uitgangspunt van Alerimus is ‘zorgen voor….’ Zo breed mogelijk en altijd met oog voor kwaliteit van leven. Voor onze bewoners en cliënten betekent dit alle ruimte om hun eigen leven in te vullen, waarbij iedereen zelf bepaalt wat voor hem of haar een goed leven is. Aandacht voor de eigen persoonlijke situatie en levenswijze is daarbij het uitgangspunt van de invulling van de zorg en dienstverlening. Goed leven betekent ook: elkaar ontmoeten in een mooie, veilige omgeving. Gezelligheid, muziek, een lekkere maaltijd!

Waarom wil Alerimus opleiden?
Alerimus ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om de arbeidsmarkt en daarbij de eigen organisatie te voorzien van goed opgeleide arbeidskrachten. Daarnaast zorgen stagiaires en leerlingen voor nieuwe impulsen in de organisatie, ze brengen verse kennis mee. Door het stellen van vragen en het geven van feedback worden de beroepskrachten opnieuw uitgedaagd met een kritische blik naar hun werk te kijken. Verder zullen stagiaires de beroepskrachten ook ontlasten, er zijn extra handen aan het bed en er is meer individuele aandacht voor de cliënt.

Opleiden stagiaires & leerlingen

Bij Alerimus kunnen stagiaires en leerlingen terecht voor zowel de BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) als de BeroepsBegeleidende Leerweg. Via Calibris en Kenwerk is Alerimus erkent als leerbedrijf voor de onderstaande opleidingen:

 • Helpende Zorg en Welzijn niveau 2
 • Verzorgende IG niveau 3
 • Verpleegkundige niveau 4
 • Sociaal Pedagogisch Werk niveau 3 en 4
 • PW/MMZ niveau 3 en 4
 • Facilitaire Dienstverlening niveau 2
 • Facilitair leidinggevende niveau 4
 • Kok niveau 2
 • Zelfstandig werkend kok niveau 3

 

 • Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)

Bij Alerimus kunnen stagiaires via de Beroeps Opleidende Leerweg stage lopen. Dit betekent dat je gedurende jouw opleiding 10, 20 of 40 weken stage loopt. Gedurende deze stageweken ben je een aantal dagen in de praktijk en ga je 1 of 2 dagen in de week naar school. Stagiaires krijgen een stagevergoeding volgens de CAO VVT. Na een stageperiode volgt weer een periode waarin je 5 dagen in de week naar school gaat.

 • Hoe begeleiden wij onze stagiaires (BOL)?

Als je stage loopt bij ons, krijg je een praktijkopleider toegewezen en twee werkbegeleiders die verantwoordelijk zijn voor jouw begeleiding en beoordeling. Omdat het in verband met wisselende diensten van een groot deel van ons personeel niet mogelijk is altijd samen te werken met een van je werkbegeleiders, draagt de praktijkopleider er zorg voor dat je dagelijks gekoppeld bent aan 1 van onze andere professionele medewerkers. Met elkaar dragen wij er zorg voor dat jij op een goede manier aan je opdrachten en activiteiten kunt werken, zodat jij binnen de verschillende kerntaken en daarbij behorende werkprocessen ervaring op kunt doen.

 • Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Leerlingen die via de Beroeps Begeleidende Leerweg de opleiding volgen, zijn in dienst bij Alerimus. Deze leerlingen gaan 1 dag in de week naar school en hebben een contract van 20-24 uur per week bij Alerimus. Vaak zijn dit medewerkers die al in dienst waren bij Alerimus. De Beroepsbegeleidende Leerweg betreft binnen Alerimus vooral de functies in de Zorg.

Hoe begeleiden wij onze leerlingen (BBL)?
Als leerling krijg je een praktijkopleider en twee werkbegeleiders toegewezen. Deze praktijkopleider en werkbegeleiders zijn samen verantwoordelijk voor jouw begeleiding en beoordeling. De praktijkopleider is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden en de werkbegeleiders begeleiden en beoordelen de leerling op de werkvloer. Als leerling heb je zelf een grote verantwoordelijkheid in het plannen van de gesprekken met je werkbegeleider.

Alerimus heeft twee verzorgingshuizen, Locatie de Buitensluis in Numansdorp en locatie de Open Waard in Oud Beijerland. Daarnaast biedt Alerimus in beide gemeentes Thuiszorg en Huishoudelijke zorg.

De leerling wordt gedurende de opleiding binnen verschillende afdelingen geplaatst. Bijvoorbeeld:

     
1e jaar Zorg Buitensluis / Open Waard  
2e jaar Verpleegafdeling  
3e jaar Thuiszorg beide locaties  

 

Begeleiden van de leerlingen

Iedere leerling heeft twee werkbegeleiders en een praktijkopleider. Leerlingen zijn voor een deel boven-formatief (extra naast de dagelijkse bezetting) en voor een deel inzetbaar, afhankelijk van het verloop van de opleiding. Leerlingen  worden zoveel mogelijk, samen met zijn/ haar werkbegeleider ingepland.

Beoordelen van de leerlingen:

De leerling heeft twee keer per jaar een werkgeversbeoordelingsgesprek met de werkbegeleider en de praktijkopleider. Daarnaast worden de beroepsopdrachten van de opleiding beoordeeld.

Voorwaarden waar je als leerling aan moet voldoen:

 • Minimale leeftijd 16 jaar
 • Contract van 24 uur
 • Vooropleiding:
  • vmbo-diploma theoretische of  gemengde leerweg
  • overgangsbewijs havo/vwo leerjaar 3 naar 4
  • diploma beroepsopleiding Helpende niveau 2
  • diploma van een gelijkwaardige of hogere opleiding

Salaris

De leerlingen worden volgens de salarisregeling van de CAO VVT ingeschaald.

 

Vergoedingen

 • Vergoeding van schoolgeld
 • Vergoeding van boekengeld/ lesmateriaal
 • Reiskostenvergoeding
 • (Gedeeltelijke) vergoeding schooluren

De vergoedingen zijn opgenomen in het scholingsbeleid van Alerimus.

Heb je nog vragen over een opleiding in de zorg of een stageplek, neem dan contact op met Mirian de Geus, praktijkopleider Alerimus

mdegeus@alerimus.nl

0186-659659.

Wil je solliciteren stuur dan je sollicitatie naar vragen-aan-psa@alerimus.nl of gebruik ons digitale sollicitatieformulier.

 

 

Vergoeding of salaris

Wat moet je doen als je stage wilt lopen bij ons?
Stuur een sollicitatiebrief met je CV t.a.v. mw. Mirian de Geus (praktijkopleider) of maak gebruik van ons digitale sollicitatieformulier. Je wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Wat moet je doen als je leerling wilt worden bij ons?
Stuur een sollicitatiebrief met je CV t.a.v. mw. Claire van de Gevel of maak gebruik van ons digitale sollicitatieformulier. Naar aanleiding van je brief of digitale sollicitatieformulier nemen wij contact met je op.

Ons postadres is:
Alerimus
Postbus 7332
3280 AC Numansdorp