Versoepeling maatregelen regering vanaf 11 mei

11 mei 2020

Onze regering heeft op 6 mei een stap-voor-stap versoepeling aangekondigd van de coronamaatregelen. Wij geven hieronder een opsomming van de versoepelingen die voor onze zorgorganisatie gelden:

Bezoekregeling nog niet verruimd
In de persconferentie van woensdagavond 6 mei jl. heeft minister Hugo de Jonge een toelichting gegeven om te komen tot een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. Er wordt gestart met het openstellen van 25 geselecteerde verpleeghuizen in het hele land, één per veiligheidsregio. Voor de regio Zuid-Holland-Zuid (onze regio) stonden wij bij de mogelijke experimenteerlocaties. In de pilot is er uiteindelijk gekozen voor een locatie van zorgorganisatie Rivas. We volgen de ontwikkelingen van nabij.

Vooruitlopend op het kabinetsbesluit zijn we bij Alerimus al enkele weken, in samenspraak met de cliëntenraden, de mogelijkheden om bewoners en familie, naasten en mantelzorgers met elkaar in contact te brengen concreet aan het uitwerken. Er wordt op dit moment, met behulp van een aantal vrijwilligers, hard gewerkt aan het realiseren van een bezoekhuisje dat in de binnentuin van de Buitensluis geplaatst wordt. Ook voor de Open Waard wordt gewerkt aan een ruimte om veilig contact tussen mantelzorger en cliënt mogelijk te maken.

Kapper en pedicure weer mogelijk voor intramurale cliënten
Premier Rutte kondigde tijdens de persconferentie aan dat vanaf 11 mei de zogenoemde contactberoepen weer aan het werk kunnen. Dit betekent voor ons dat we met de kapper en de pedicure in de Buitensluis afspraken zullen maken op welke wijze zij in hun eigen ruimten voor de bewoners behandelingen zullen verzorgen. De wijkfunctie van de Buitensluis is (nog) niet hervat. De kapper en de pedicure behandelen dus geen cliënten uit de wijk.

Bibliotheek blijft vooralsnog dicht
In de regio hebben we afgesproken dat de bibliotheken die in zorglocaties van Alerimus en Zorgwaard zijn gevestigd, nog niet open gaan. Vooralsnog (in elk geval tot 25 mei) blijven de wijkgebouwen van onze zorglocaties gesloten.

11 mei 2020

Terug naar het overzicht