Versoepeling coronamaatregelen vanaf 15 februari 2022

21 februari 2022

Dinsdag, 15 februari, vertelde minister Kuipers tijdens de persconferentie dat Nederland stapsgewijs van slot gaat. Dit kan omdat we beter tegen het coronavirus bestand zijn doordat veel mensen een coronavaccinatie en boosterprik hebben gehad en steeds meer mensen het coronavirus doorgemaakt hebben en er daardoor ook weerstand tegen kunnen bieden. Alerimus gaat mee in deze versoepelingen.
 
We zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje:

– U mag vanaf 15 februari thuis meer dan vier mensen ontvangen. Dit geldt ook voor bezoek op de zorglocaties. Het is bijvoorbeeld weer mogelijk om op de zorglocaties een verjaardag te vieren met meer dan vier bezoekers.
 
– Per 18 februari zijn er nieuwe regels voor isolatie na besmetting met het coronavirus. De isolatie geldt voor 5 dagen (binnen blijven). U mag na deze 5 dagen weer naar buiten, mits u 24 uur geen klachten meer heeft. Heeft u na deze 5 dagen nog wel klachten, dan blijft u nog binnen. 

 – Vanaf vrijdag 25 februari hoeft u in de meeste gevallen geen mondkapje meer op. Het advies is om dit op drukke plekken nog wel te doen. Daarnaast kunt u uiteraard zelf de afweging maken om een mondkapje te dragen, als u dit veilig en prettig vindt. Ditzelfde geldt voor de 1,5 meter afstand houden.
Op de zorglocaties en in de wijkzorg blijven de medewerkers vooralsnog chirurgische mondkapjes dragen als er geen afstand gehouden kan worden bij nauw cliëntcontact, bijvoorbeeld tijdens de ADL. Als er geen sprake is van nauw cliëntcontact hoeft er geen mondkapje gedragen te worden.

– Er komt weer meer ruimte om elkaar te ontmoeten. Dit betekent ook dat er vanaf 25 februari  gezamenlijke activiteiten plaats kunnen vinden.

Per heden worden er geen restricties meer gehanteerd in het aantal te vervoeren cliënten met  ons personenbus vervoer. Cliënten die gebruik maken van vervoer van Alerimus dragen in de bus nog wel een mondkapje. Hierin volgen we de maatregelen van de overheid voor het openbaar vervoer. Dit geldt tot in ieder geval 15 maart a.s.

Onveranderd zijn:
– Het bezoek in de zorglocaties vindt plaats in het eigen appartement, of bijvoorbeeld op het Wijckplein in de Open Waard of Bij Amalia in de Buitensluis.  
– Het coronavirus is niet weg. Daarom adviseert de overheid om u te houden aan de landelijke basismaatregelen:

  • Was vaak uw handen.
  • Hoest en nies in uw elleboog.
  • Schud nog geen handen.
  • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.
  • Doe een zelftest als u op bezoek gaat. Ook als u een coronavaccinatie heeft gehad.
  • Zorg voor frisse lucht in huis. Zeker als er mensen op bezoek zijn geweest.
  • Houd op drukke plekken afstand en draag dan bij voorkeur een mondkapje.

Corona blijft aanwezig en wordt steeds meer onderdeel van onze dagelijkse werkelijkheid, zoals dat met andere infectieziekten ook het geval is. Wij zullen ten alle tijden de adviezen opvolgen van het RIVM of de instanties die onze richtlijnen aangeven.

Infectiepreventie is binnen de verpleeghuiszorg opgenomen in beleid, protocollen en werkwijzen. Hier zullen de protocollen wat betreft het coronavirus aan worden toegevoegd. Alerimus heeft hiervoor de Infectiepreventiecommissie, die zicht én overzicht houdt op uitbraken van infectieziekten, maar belangrijker nog de preventie hiervan.
 
De nu geldende maatregelen blijven in ieder geval tot en met de eerstvolgende weegmoment van het kabinet op 15 maart gehandhaafd. Daarna volgt een analyse en evaluatie van de afgelopen twee coronajaren zodat we de ervaringen en geleerde lessen kunnen opnemen binnen de infectiepreventie. Hiermee bedden we corona in onze dagdagelijkse werkelijkheid in.

We vragen u om attent te blijven op klachten bij uzelf of bij iemand in uw directe omgeving. Weeg zelf goed de risico’s af om bijvoorbeeld op bezoek te gaan of om toch nog gebruik te maken van een mondkapje. Op de pagina ‘bezoekregeling‘ en op de informatieschermen binnen onze zorglocaties leest u altijd de meest actuele maatregelen terug.

Terug naar het overzicht