Versoepeling coronamaatregelen op zorglocaties Alerimus

23 april 2021

De meeste bewoners van de Open Waard en de Buitensluis zijn tegen het coronavirus gevaccineerd. Dat biedt ruimte om de coronamaatregelen op de zorglocaties te versoepelen en meer gelegenheid te geven voor samenzijn en ontmoeting.

De overheid vindt versoepeling van maatregelen veilig wanneer minstens 80 procent van de bewoners is gevaccineerd. Dit geldt voor zowel de Open Waard als de Buitensluis. Door de hoge vaccinatiegraad onder bewoners is de verwachting dat het risico op besmettingen lager is én dat de gevolgen van eventuele besmettingen minder groot zijn.

Meer bezoekmogelijkheden
Met ingang van vandaag zijn verschillende maatregelen versoepeld. Zo kunnen alle bewoners weer twee bezoekers per dag ontvangen, niet alleen in het eigen appartement maar ook in de openbare ruimtes zoals het restaurant (de Buitensluis), op het Wijckplein (de Open Waard) en in de (dak)tuinen van beide locaties.

Mondkapjes
Bewoners besluiten zelf of zij op de zorglocatie een mondkapje dragen. Bezoekers dragen verplicht een mondkapje bij binnenkomst en als zij zich door de zorglocatie bewegen, maar kunnen dit afdoen als zij zitten. Zij maken zelf de afweging of zij in het appartement bij bewoners hun mondkapje dragen. Zorgmedewerkers die tijdens hun dienst binnen één team en afdeling werken, kunnen met toestemming van de locatiecoördinator hun mondkapje afdoen. Het team en de afdeling worden dan gezien als ‘bubbel’.

Groepsactiviteiten
Er zullen ook weer groepsactiviteiten in de openbare ruimtes plaatsvinden, waaraan bewoners van verschillende afdelingen samen meedoen. Activiteiten voor wijkcliënten worden apart georganiseerd. Vooralsnog doen bewoners en cliënten uit de wijk niet samen aan groepsactiviteiten mee.

Verantwoord versoepelen
Versoepeling van de coronamaatregelen kan alleen als iedereen verstandige afwegingen blijft maken en zelf nadenkt wat gegeven de situatie veilig en verantwoord is. Versoepelen is ook geen verplichting: als bewoners, naasten of medewerkers van Alerimus zich extra willen beschermen of anderen vragen dit te doen, wordt dit besproken. Persoonsgerichte maatwerkafspraken zijn daarbij altijd mogelijk.

De versoepelingen zijn met de cliëntenraden en de ondernemingsraad besproken. Bewoners, eerste contactpersonen en medewerkers zijn geïnformeerd.

Alle geldende bezoekafspraken zijn te vinden op www.alerimus.nl/bezoekregeling.nl.

Terug naar het overzicht