Verscherpt toezicht in verband met coronacrisis verlengd

26 mei 2020

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft besloten het verscherpt toezicht op onze zorglocaties wegens de coronacrisis met een half jaar te verlengen tot 4 november 2020. Het besluit tot verlenging heeft in overleg met Alerimus plaatsgevonden en komt dus niet als een verrassing. Onze werkelijkheid is, net als die van ieder ander, door de coronacrisis in korte tijd ingrijpend veranderd. Onze opgave is derhalve allereerst om de continuïteit van de zorg- en dienstverlening te garanderen en waar mogelijk coronabesmettingen te voorkomen c.q. te beperken. Ten tijde van het schrijven van deze tekst is aan deze opgave nog steeds voldaan en zijn er op geen van onze zorglocaties cliënten besmet geraakt met COVID-19.

De inspectie stelde de Buitensluis en de Open Waard op 4 november 2019 onder verscherpt toezicht voor een periode van zes maanden. Beide locaties hebben de opgave om te voldoen aan de eisen die het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stelt. Met het verlengen van het verscherpt toezicht biedt de inspectie ons de ruimte om, gegeven de coronacrisis, naar vermogen actie te ondernemen. De inspectie geeft daarbij aan vertrouwen te hebben in onze aanpak tot nog toe.

Voortgang verbetermaatregelen
In de opgave om te voldoen aan de eisen die het Kwaliteitskader Verpleeghuis stelt, hebben we de afgelopen zes maanden vooruitgang geboekt. De coronacrisis heeft de voortgang van sommige ontwikkelingen weliswaar beperkt of vertraagd, maar andere ontwikkelingen juist versneld. Dat laatste geldt met name voor het thema persoonsgerichte zorg.

Ons doel is om alle voorgenomen en reeds in gang gezette ontwikkelingen de komende tijd vól door te zetten, zodat we voor het einde van het (verlengde) verscherpt toezicht aan alle normen voldoen. Daarbij krijgen wij als Alerimus de gelegenheid om aan te geven wanneer we, naar onze mening, klaar zijn voor toetsing door de inspectie. We houden hierover contact met de inspectie en communiceren via onze website bij belangrijke ontwikkelingen.

Inzage inspectierapport en vragen
Het rapport van de inspectie omtrent de verlenging en onze reactie daarop is te vinden op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: https://www.toezichtdocumenten.igj.nl/document.aspx?doc=Alerimus+Numansdorp+verlengen+verscherpt+toezicht+november+2019&docid=16782

Heeft u vragen over bovenstaande of wilt u hierover graag met ons in gesprek? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie via communicatie@alerimus.nl.

26 mei 2020

Terug naar het overzicht