Verdere versoepelingen coronamaatregelen per 25 september

23 september 2021

Met ingang van aanstaande zaterdag worden de landelijke coronamaatregelen weer verder versoepeld. Per 25 september vervalt een groot deel van de coronamaatregelen. De 1,5 meter-maatregel is vanaf deze datum niet meer verplicht. Graag informeren we u via deze extra nieuwsupdate over de versoepeling van de coronamaatregelen en de manier waarop wij daar binnen Alerimus mee omgaan. We lichten toe welke maatregelen we aanhouden en welke maatregelen vanaf aanstaande zaterdag komen te vervallen.

De basisregels blijven onverminderd van belang

We verzoeken alle bezoekers van onze zorglocaties, het Wijckplein en het Wijkhuis om hier samen met ons alert op te blijven. Veel is weer mogelijk en bijna gaan we weer terug naar normaal, maar ook met deze versoepelingen ligt de verantwoordelijkheid bij een ieder van ons om er op een veilige manier mee om te gaan en logisch na te (blijven) denken over wat verantwoord is en wat niet. We rekenen op uw medewerking hierin.

  • Ook als u al gevaccineerd bent, blijft het belangrijk om regelmatig uw handen te wassen, geen handen te schudden en te hoesten en niezen in de elleboog. Regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt ook bij aan het voorkomen van een coronabesmetting.
  • Bij klachten blijft u thuis en laat u zich testen via de GGD. Bent u recent nog op bezoek geweest of heeft u deelgenomen aan een activiteit op één van onze locaties? Dan vragen we u om ons op de hoogte te stellen, zodat wij indien nodig (voorzorgs-)maatregelen kunnen nemen. Bent u in aanraking geweest met iemand die positief is getest of getest wordt? Dan verzoek

Wat verandert er per 25 september?

  • De basisregel verplicht 1,5m afstand houden verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het is ook na 25 september verstandig om elkaar de ruimte te blijven geven. 1,5 meter is hierin een veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.
  • De plicht/het dringende advies om een mondkapje te dragen binnen de 1,5 meter vervalt. Ook binnen Alerimus is het dragen van een mondkapje niet langer nodig, tenzij u het zelf prettig vindt of een situatie op de afdeling daar om vraagt. Indien het laatste geval is, wordt u daarover geïnformeerd. Ook medewerkers, vrijwilligers, cliënten en mantelzorgers zijn vrij om een mondkapje te (blijven) dragen wanneer ze dat willen.
  • Het gebruik van een mondkapje in het openbaar vervoer blijft wél verplicht. Ook voor cliënten die gebruik maken van de taxibus van Alerimus en de vrijwilliger die de bus bestuurt, blijft het dragen van een mondkapje verplicht.
  • Activiteiten, restaurantbezoek en bijeenkomsten kunnen weer doorgang vinden zonder restrictie in het aantal aanwezigen. Bezoekers en deelnemers zijn welkom indien zij geen klachten hebben. Een coronatoegangsbewijs is voor bezoek aan onze locaties, activiteiten en sociaal café’s niet nodig.
  • De huiskamers op de afdelingen van onze zorglocaties blijven voorlopig enkel toegankelijk voor familie die hun naaste(n) komen ophalen of terugbrengen. Om onnodige risico’s te vermijden bekijken we graag eerst het effect van de overige versoepelingen, voor we hier ver.

Op 1 november evalueert het kabinet de versoepelde maatregelen. Ook wij houden het effect van de versoepelingen binnen onze locaties nauwlettend in de gaten. Waar we dat nodig achten passen we eventuele maatregelen aan.

Terug naar het overzicht