Verdere versoepeling van de bezoekregeling per 3 juli

3 juli 2020

Met instemming van de cliëntenraden en ondernemingsraad gaan we vandaag, vrijdag 3 juli, over tot verdere versoepeling van de bezoekregeling die geldt voor onze zorglocaties, de Buitensluis in Numansdorp en de Open Waard in Oud-Beijerland.

Dat betekent dat bezoek aan bewoners weer plaats kan vinden op het eigen appartement, zeven dagen per week, overdag en ‘s avonds. Bezoekers hoeven hier geen afspraak meer voor te maken. Dit onder de voorwaarden dat iedereen zich aan de 1,5 meter afstand-richtlijn houdt, thuis blijft bij gezondheidsklachten die horen bij corona en de handhygiëne in acht neemt. Bewoners die dat wensen kunnen de zorglocatie ook weer verlaten voor bijvoorbeeld een wandeling of boodschap.

Bewoners en contactpersonen zijn geïnformeerd over de verder geldende richtlijnen en afspraken waar we ons in gezamenlijke verantwoordelijkheid en vanuit een gedeeld belang aan houden.

Veilig bezoek
De mogelijkheid voor bezoek via het bezoekhuisje (de Buitensluis) of de visitekar (de Open Waard) blijft voorlopig ook open. Ook bezoek aan de bezoektafel in het wijkgebouw blijft mogelijk. Voor deze bezoekmogelijkheden geldt dat bezoekers vooraf wél telefonisch een afspraak dienen te maken.

Bibliotheek en servicepunt gemeente in de Buitensluis
Onze zorglocaties blijven vooralsnog gesloten voor personen die geen directe relatie hebben met bewoners. Toegang is mogelijk via een tag. De Bibliotheek Hoeksche Waard, het servicepunt en wijk- en jeugdteam van de gemeente in de Buitensluis blijven vooralsnog gesloten.

Welzijnsactiviteiten
De komende weken zullen er stapsgewijs weer meer welzijnsactiviteiten voor bewoners worden aangeboden op het Wijckplein van de Open Waard en in de grote zaal van de Buitensluis.

Ondersteuning door vrijwilligers
Vrijwilligers zullen worden uitgenodigd om op afspraak hun activiteiten te hervatten of op andere wijze te ondersteunen.

Wasregeling
Met ingang van vrijdag 3 juli a.s. vervalt de regeling voor het halen/brengen van de was, attenties en persoonlijke zaken.

We zijn dankbaar voor ieders betrokkenheid en inspanning om deze verdere versoepeling zo goed mogelijk te laten verlopen en daarbij het welbevinden van bewoners voorop te stellen.

Terug naar het overzicht