Van start met versoepelde bezoekregeling

29 mei 2020

Op donderdag 28 mei jl. zijn we van start gegaan met een versoepelde bezoekregeling voor onze beide zorglocaties: de Open Waard in Oud-Beijerland en de Buitensluis in Numansdorp. We zijn blij dat het voor bewoners en naasten die dat wensen, weer mogelijk is om elkaar te zien.

Met inbreng van bewoners, naasten en medewerkers én in samenspraak met de cliëntenraden en de ondernemingsraad zijn we voor beide locaties tot een bezoekregeling gekomen. Dit houdt o.a. in dat we met bewoners besproken hebben óf zij bezoek wensen te ontvangen en wie deze bezoeker wat hen betreft is. Voorlopig gaat het om één vaste bezoeker per bewoner. Wanneer bewoners deze keuzes niet zelfstandig kunnen maken, is in samenspraak met de wettelijk vertegenwoordiger bepaald wie van de bezoekregeling gebruik maakt.

Het is de bedoeling dat iedere bewoner in ieder geval één keer per week een bezoekmoment heeft. Het bezoek duurt één uur. Dit is inclusief ontvangst, de screening van bezoekers op gezondheidsklachten en begeleiding.

Om maximaal preventief te blijven werken, hebben we ervoor gekozen om het bezoek in deze fase niet op het eigen appartement of de etage/afdeling (lees: het woongebouw) te laten plaatsvinden, maar in het wijkgebouw. In de Open Waard is dat op het Wijckplein, in de Buitensluis in de grote zaal. Op deze manier vergroten we de beweegruimte van bewoners en blijft voor diegenen die nu nog geen gebruik van de bezoekregeling wensen te maken, het eigen appartement of de etage/afdeling zoveel als mogelijk een veilige plek. Bewoners en/of bezoekers kunnen er ook voor kiezen elkaar in het bezoekhuisje (de Buitensluis) of via de kletskoets (de Open Waard) te ontmoeten.

De eerste ervaringen van bewoners en mantelzorgers zijn positief. Over twee weken zullen we de huidige bezoekregeling evalueren.

29 mei 2020

Terug naar het overzicht