Vaccinatie tegen corona van start

13 januari 2021

Maandag is de eerste zorgmedewerker van Alerimus gevaccineerd tegen het coronavirus. De afgelopen dagen volgden er velen. Dat is ook de komende weken het geval. Vanaf vrijdag 15 januari a.s. start de vaccinatie van zorgmedewerkers door GGD Zuid-Holland Zuid op de centrale priklocatie in Dordrecht.

Bij Alerimus gaat het vooralsnog om medewerkers van onze zorglocaties de Open Waard en de Buitensluis die direct cliëntcontact hebben. Zij krijgen met een tussenpoos van drie weken twee doses van het vaccin van BioNTech/Pfizer toegediend.

In bescherming nemen
Marja van der Staal, welzijnsmedewerker in de Open Waard, wordt aanstaande vrijdag in Dordrecht gevaccineerd. ‘Mijn motivatie om dit te laten doen is dat we corona onder controle moeten krijgen en dat ik de mensen in mijn directe omgeving alsook mezelf in bescherming wil nemen’, antwoordt ze desgevraagd. ‘Tenslotte willen we allemaal weer naar een normale situatie. Dat bereiken we alleen maar als zoveel mogelijk mensen de vaccinatie gaan halen.’

Ook bewoners uitgenodigd
Deze week ontvangen ook de bewoners van de Open Waard en de Buitensluis een uitnodiging om gevaccineerd te worden. Zij of hun wettelijk vertegenwoordigers moeten daarvoor toestemming geven.

Volmondig uitdragen
Trix van Os, directeur bestuurder van Alerimus, is blij en dankbaar dat het zover is. ‘We zien het vaccinatieprogramma als een belangrijke voorwaarde voor de warme, betrokken zorg die wij willen bieden. We dragen het vaccineren dan ook volmondig uit richting alle cliënten, naasten en medewerkers. Zo kunnen we stapsgewijs terug naar een situatie waarin we elkaar weer vrijuit kunnen zien, ontmoeten en aanraken’, zegt ze. ‘We hopen op korte termijn ook de medewerkers van de wijkverpleging en de Wmo een uitnodiging te kunnen sturen. Ik zie uit naar een hoge vaccinatiegraad en afnemende besmettingen, in onze zorglocaties én de samenleving.’

Terug naar het overzicht