Subsidie toegekend voor beeldzorg via de Compaan

30 september 2021

Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard hebben gezamenlijk groots ingezet op het samenwerken en inzetten van E-health oplossingen in de thuiszorg. Beeldzorg via de Compaan tablet is een mooi voorbeeld van zo’n E-health oplossing. De 3 samenwerkende organisaties hebben vertrouwen in beeldzorg als onderdeel van de oplossing in de toename van de zorgvraag en schaarste in arbeidskrachten. Daarom is gekozen voor opschalen; op meer plekken en vaker inzetten van beeldzorg.

Voor opschaling zijn niet alleen investeringen nodig in materiaal, maar vooral investeren in goede communicatie en training aan cliënten, mantelzorgers en medewerkers is van groot belang. Om dit mogelijk te maken, is er een subsidieaanvraag gedaan bij ZonMw in het kader van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Een brede delegatie van wijkverpleegkundigen, managers thuiszorg en projectleden heeft digitaal uitleg gegeven aan het vervolgen van onze digitale reis. Vol trots kunnen we melden dat ZonMw volledig achter het plan van de gezamenlijke zorgaanbieders staat en dat de subsidie is toegekend! In de komende weken werken de betrokken managers en de projectgroep de eerste stappen uit het opschalingsplan uit.

Meer weten over dit project? Bekijk deze presentatie of lees verder op www.thuisindekern.nl.

Terug naar het overzicht