Samenwerking Alerimus en Pameijer met overeenkomst bezegeld

5 mei 2021

Bij Alerimus kunnen cliënten van Pameijer in de vorm van vrijwilligerswerk praktische werkervaring opdoen. Met deze samenwerking willen we bijdragen aan een zinvolle daginvulling voor cliënten van zowel Alerimus als Pameijer. Vrijwilligers van Pameijer kunnen bijvoorbeeld helpen bij de koffie-inloop, flyeren in de buurt als er leuke activiteiten zijn en ondersteuning bieden bij de individuele begeleiding van onze cliënten. De samenwerking is recent bezegeld met een overeenkomst. Dat is met een heerlijk gebakje gevierd!

Terug naar het overzicht