Verlangen verbindt

Op deze pagina vindt u de digitale versie van ‘Verlangen verbindt’, een verslag van bijna drie jaar kerngericht werken in de Hoeksche Waard.

Aanleiding om het te schrijven is het gouden jubileum van Alerimus de Buitensluis in Numansdorp. Specifieker nog, aanleiding is de vraag in het netwerk van de Hoeksche Waard wat kerngericht werken nu precies is en hoe we daar mee bezig zijn in Numansdorp (maar ook in Puttershoek, in Piershil en in Croonenburgh en Zoomwijck in Oud-Beijerland). Het gouden jubileum is een mooie gelegenheid om daar eens goed bij stil te staan en onze ervaringen te delen en te verdiepen. 

We doen dit, samen met relaties van Alerimus de Buitensluis op 10 oktober wanneer Mirella Minkman ook spreekt over verlangen, verlangen naar integraliteit in zorg en samenleving. Hoe mooi sluit dan de uitgave van een verslag van bijna drie jaar kerngericht werken in de Hoeksche Waard daarbij aan.

Dit boekje schetst drie jaar samen – werken, samen – leven in een veranderende lokale gemeenschap, gesitueerd in de Hoeksche Waard. Terugkijkend op die drie jaar tekende zich een aantal onderscheidende fases af. Deze vormen de indeling van dit boekje in de diverse hoofdstukken. Het boekje start met een samenvatting en eindigt in het laatste hoofdstuk met een beschrijving van wat we gaandeweg de methodiek ‘Kerngericht werken’ zijn gaan noemen.

In de tussenliggende hoofdstukken treft u steeds het persoonlijk verhaal in de vorm van een interview aan van iemand die direct bij het proces betrokken is. Vervolgens wordt de context weergegeven door ondergetekende. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een korte reflectie en observatie door de extern adviseur, betrokken bij het hele proces.

Het was een (veel te) ambitieus project natuurlijk om ‘even’ een boekje te maken. En toch, het is er en we hopen dat het een bijdrage kan en zal leveren aan de ontwikkeling en het behoud van de vitaliteit van alle kernen in de Hoeksche Waard en dat het u als lezer inspireert om steeds opnieuw open te staan voor degene die u tegenkomt op dit prachtige eiland.  ‘We’ in dit verband zijn Trix van Os als de bestuurder en Freddy Oosterwijk, als extern adviseur die in de afgelopen drie jaar zelf ook persoonlijk flitsen van het proces meekreeg en daaraan meewerkte.

Wij wensen u veel leesplezier!

Freddy Oosterwijk, zelfstandig adviseur en Trix van Os directeur bestuurder Alerimus

Download ‘Verlangen verbindt’ of klik hier om naar de afzonderlijke hoofdstukken te gaan.