Onze locaties gaan verder open

17 juli 2020

Vanaf maandag 20 juli a.s. gaan de Buitensluis en de Open Waard geleidelijk weer open voor bewoners uit de wijk.

Onze zorglocaties zien we graag als hart van de wijk waar u welkom bent en waar ruimte is voor ontmoeting, verbinding, gezelligheid en een luisterend oor. We weten dat daar ook écht behoefte aan is, na deze lange periode waarin geen of minder contact mogelijk was.

Natuurlijk is dit een spannende stap voor alle betrokkenen. Uitgangspunt is en blijft dat we er in gezamenlijkheid voor zorgen dat we risico’s beperken door het naleven van de richtlijnen en de afspraken die we met elkaar maken. Deze richtlijnen tonen we o.a. op de schermen in onze locaties.

Wat betekent dit voor onze activiteiten?

  1. Voor de bewoners van de Buitensluis en de Open Waard worden er weer afdelingsoverstijgende welzijnsactiviteiten georganiseerd op het Wijckplein van de Open Waard en in de grote zaal van de Buitensluis.
  2. Het Praathuis in de Open Waard en Bij Amalia en de grote zaal van het Wijkhuis in de Buitensluis gaan weer geleidelijk open voor wijkbewoners.

Het is vooralsnog níet de bedoeling dat bewoners van de zorglocaties en wijkbewoners gezamenlijk aan activiteiten meedoen.

Activiteiten voor wijkbewoners

In onderstaand overzicht delen we de activiteiten voor wijkbewoners waar we voorzichtig en conform de huisregels en RIVM richtlijnen mee van start gaan.

Wij vragen u om bij aanmelding én binnenkomst aandacht te hebben voor de gezondheidschecklist én het opvolgen van de hygiënemaatregelen en andere afspraken, zoals het houden aan de 1,5 meter afstand van elkaar. Ook vragen wij u om een logboek in te vullen dat we bij een eventuele coronabesmetting kunnen overleggen voor bron- en contactonderzoek.
Als laatste is het van belang om op de afgesproken tijd (de tijd waarop de activiteit start) te komen.

De Buitensluis
Bij Amalia gaat vanaf maandag 20 juli vijf dagen per week open voor de lunch: van maandag t/m vrijdag van 11.00 uur tot 14.00 uur. Vanwege de richtlijnen zijn we gebonden aan een limiet qua aantal gasten. Vooraf telefonisch aanmelden kan, maar is niet verplicht.

Vanaf vrijdag 24 juli zal er elke vrijdag weer bingo plaatsvinden in de zaal van het Wijkhuis van 14.00 uur tot 16.00 uur. Vanwege de richtlijnen zijn we gebonden aan een limiet qua aantal deelnemers. Aanmelden is verplicht en kan via de receptie van de Buitensluis op telefoonnummer 0186 659 659.

De Open Waard
In het Praathuis is vanaf maandag 20 juli elke woensdag en vrijdag het restaurant geopend van 12.00 tot 13.30 uur. Op vrijdag is er van 10.30-12.00 uur koffie-inloop met gebak. Als nieuwe activiteit starten we elke woensdag met een filmmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.

We starten per dinsdag 28 juli om de week op dinsdag met de bingo op het Wijckplein van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor de Open Waard geldt dat u voor activiteiten op het Wijckplein niet de hoofdingang, maar de ingang rechts van de hoofdingang (glazen pui) gebruikt. Het Praathuis kunt u via de gebruikelijk ingang bereiken (aan de Wolweversweg aan de zijkant van het gebouw).

Activiteitenagenda
Indien de activiteiten goed verlopen, zullen er stapsgewijs andere activiteiten worden toegevoegd. Voor een actueel overzicht van wijkactiviteiten wordt de activiteitenagenda op onze website weer geactiveerd en bijgehouden. Op termijn zullen er weer activiteitenflyers volgen.

Andere gebruikers van onze zorglocaties
Daarnaast gaat de Buitensluis ook weer open voor andere gebruikers. Vanaf maandag 20 juli a.s. is het jeugdteam weer aanwezig. De kapper en de pedicure kunnen vanaf dan ook weer klanten uit de wijk ontvangen. Vanaf dinsdag 28 juli a.s. is de bibliotheek Hoeksche Waard in de Buitensluis weer geopend.

Terug naar het overzicht