Om in aanmerking te komen om bij ons te kunnen komen wonen, heeft een toekomstige cliënt een zogenaamd zorgzwaartepakket nodig. Een zorgzwaartepakket kunt u zelf aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

 U komt echter alleen in aanmerking voor zorg in het verpleeghuis als u het thuis met maximale thuiszorg echt niet meer redt.

Alerimus streeft ernaar vraaggerichte zorg te bieden. Om dit te kunnen realiseren hebben wij een breed aanbod van activiteiten en deskundigheid.

Voor mensen met een psychogeriatrische aandoening zijn er een gemeenschappelijke huiskamers, waar begeleiding en structuur geboden kan worden. Voor mensen met een somatische aandoening zijn er ook huiskamers waar elke dag activiteiten aangeboden worden.

Verpleegafdeling

Alerimus heeft sinds 2005 een verpleegafdeling op locatie de Buitensluis. Het betreft een afdeling voor 25 bewoners met een psychogeriatrische aandoening die artikel 60 BOPZ geïndiceerd zijn. De afdeling is gevestigd op de 2e verdieping.

Er zijn twee gezellig ingerichte huiskamers op de afdeling waar bewoners de maaltijden kunnen gebruiken en waar gedurende de gehele dag begeleiding aanwezig is. Deze medewerkers zorgen voor activiteiten en bezigheden en bieden daarmee dagstructuur aan de bewoners.

De verpleegafdeling beschikt over een team medici en paramedici voor optimale verpleging, behandeling en begeleiding.

Thuiszorg

We hopen allemaal in goede gezondheid oud te worden. Dat we zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en die dingen kunnen doen, die zo vanzelfsprekend lijken. Toch worden veel mensen op een gegeven moment geconfronteerd met het feit dat zij niet meer alles zelf kunnen. Een helpende hand is dan meer dan welkom. Alerimus biedt deze helpende hand.

Alerimus kan u van dienst zijn bij het verzorgen van huishoudelijke werkzaamheden. Wij leveren Hulp bij het Huishouden aan cliënten die vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Zorgverzekeringswet hiervoor geïndiceerd zijn.

Indien geïndiceerd wordt de zorg aangevuld met extramurale verzorgingshuiszorg (EVZ). In de volksmond gewoon Thuiszorg geheten. Wij helpen u dan bij de persoonlijke- , begeleidende verzorging en verpleging.

Voor cliënten die een indicatie hebben met verblijf in een zorgcentrum, maar hier (nog) geen gebruik van willen maken biedt Alerimus de dienst Volledig Pakket Thuis aan. De zorg die u krijgt bij afname van het Volledig Pakket Thuis is grotendeels gelijk aan de Wlz-zorg in het verpleeghuis dus incl. huishoudelijke zorg en maaltijdverstrekking. Daarmee is er sprake van het scheiden van wonen en zorg.

Dagverzorging

Als u nog zelfstandig thuis woont en zelf tot weinig activiteiten komt en behoefte heeft aan wat meer stimulans en structuur in de dagbesteding en gezelschap, dan kunt u gebruik maken van onze dagverzorging.

Logeren

Het komt soms voor dat iemand na een ziekenhuisopname, poliklinische behandeling of zware griep niet direct naar huis kan. Dergelijke situaties kunnen ontstaan doordat het herstel minder voorspoedig verloopt dan verwacht en u nog niet voldoende aangesterkt bent. Een andere reden kan zijn dat er voor u op het moment van thuiskomst geen geschikte opvang aanwezig is door uw mantelzorgers.
Alerimus biedt de mogelijkheid om in deze voorkomende situaties tijdelijk gebruik te maken van onze logeerkamers, waarbij u precies de zorg en aandacht krijgt die u nodig heeft. 

Welke zorg- en dienstverlening biedt Alerimus specifiek zowel in onze huizen als in de thuissituatie? 

 • Huishoudelijke verzorging         
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Ondersteunende begeleiding  
 • Activerende begeleiding            
 • Behandeling     
 • Verblijf op grond van Wlz

 

Alerimus biedt deze zorg- en dienstverlening in de doelgroepen: 

 • Somatische aandoening of beperking  
 • Psychogeriatrische aandoening of beperking
 • Psychiatrische aandoening
 • Lichamelijke handicap  
 • Verstandelijke handicap             
 • Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis          
 • Psychosociale problemen    

 

 

Overige zorgverlening

Alerimus kan u ook van dienst zijn bij zeer specifieke zorgvragen. Wij hebben deskundigen op het gebied van wondverzorging, palliatieve zorg en dementie.

Zie voor uitgebreide omschrijvingen van deze en onze andere diensten onze website www.alerimus.nl (niet mobiele versie).

Heeft u een vraag ten aanzien van onze zorgverlening dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze receptiemedewerker 0186 – 659 659.