Welkom bij Alerimus

Alerimus is de zorgaanbieder die zich met name richt op de bewoners van de gemeenten Oud-Beijerland en Cromstrijen. Wij leveren verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg en hebben een breed pakket met aanvullende zorgproducten en diensten. Alerimus bestaat uit de zorginstellingen de Open Waard in Oud-Beijerland en de Buitensluis in Numansdorp.

Alerimus levert zorg en diensten aan ongeveer 1000 cliënten variërend van het afnemen van een uitbreng- maaltijd tot en met verpleging. Hiermee heeft Alerimus tevens een belangrijke positie binnen het sociaal-maatschappelijk leven van vele mensen binnen ons bedieningsgebied.

Visie & Missie

Binnen de visie van Alerimus wordt veel ruimte gegeven aan de individuele leefstijl van cliënten. Zelf invulling kunnen geven aan het leven is immers in belangrijke mate bepalend voor ieders tevredenheid.

Alerimus heeft als missie om cliënten met een lichamelijke en/of cognitieve beperking in alle levensfasen zorg, ondersteuning en advisering gericht op kwaliteit van leven te bieden. Dit met maximale aandacht, betrokkenheid en respect voor het individu en zijn/haar omgeving. Alerimus biedt zorg-, woon- en welzijnsgenot binnen de eigen leefomgeving, zodat maximale individuele (klant)tevredenheid kan ontstaan.

Onze huizen

De Buitensluis te Numansdorp bestaat sinds 1967 en heeft een protestants christelijke signatuur. De Open Waard te Oud-Beijerland is gebouwd in 1984 en is een verzorgingshuis van algemene signatuur.

Alles draait om kwaliteit bij Alerimus. Onze organisatie stelt alles in het werk om kwalitatief hoogwaardige verzorging, verpleging en diensten aan onze cliënten te leveren.

Wij besteden veel aandacht aan de persoonlijke afstemming met de cliënt over de zorg- en / of dienstverlening, hebben oog voor een prettige en veilige leefomgeving en zorgen er vanzelfsprekend voor dat onze medewerkers ook aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen.

Beide locaties van Alerimus hebben sinds 2005 een gecertificeerd kwaliteitssysteem getoetst aan de normen van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Onze voedingsdienst hanteert het HACCP systeem. Dit systeem is gecertificeerd en voldoet daarmee aan de vastgestelde norm “Eisen voor een op HACCP gebaseerd Voedselveiligheidssysteem” vastgesteld door Centraal College van Deskundigen HACCP.

Samenwerking

 

Regionaal
Alerimus zoekt vaak de samenwerking op met andere lokale of regionale partijen en mensen die ook hun steentje willen bijdragen aan de zorg voor onze cliënten. De diversiteit aan zorgproducten en diensten en de complexiteit om tot de gewenste kwaliteitsproducten te komen, zorgt daar mede voor. Je kunt als bedrijf tenslotte niet alles alleen en vanuit dat besef worden o.a. diensten ingekocht bij lokale ondernemers, expertise gedeeld met en door concullega en samengewerkt met vele vrijwilligers.

Ketenzorg
Alerimus streeft een goede samenwerking na met partijen (huisartsen, medisch specialisten, ziekenhuizen, ambulancediensten etc.) om de zorg voor onze cliënten te stroomlijnen. De uitdaging voor zorgaanbieders is een samenwerkingsverband (keten) te creëren, zodat zorg en diensten aansluiten op de vragen van cliënten en hun familie en dat die voorzieningen op het juiste moment en in onderlinge samenhang worden aangeboden.

Veiligheid & gebouwen
Wij als zorgaanbieder hebben de plicht u een veilig onderkomen te bieden als u bij ons komt wonen. Dit omhelst dat onze huizen aan bepaalde veiligheidsvoorschriften moeten voldoen en tevens ook dat onze medewerkers in staat moeten zijn, om bij calamiteiten, de gebouwen ordentelijk te kunnen ontruimen en de hulpdiensten kunnen assisteren.

Alerimus werkt ten aanzien van dit punt o.a. samen met partners als HWwonen, de brandweerkorpsen van Cromstrijen en Oud-Beijerland, politie, GHOR, lokale aannemers en installateurs.