Maatregelen inzake corona

2 maart 2020

Steeds meer mensen in Nederland zijn besmet met het coronavirus. De mogelijkheid dat ook wij met het coronavirus te maken krijgen, op onze zorglocaties en/of bij onze cliënten thuis, is reëel. Bij Alerimus treffen we maatregelen om bij een eventuele uitbraak zo goed mogelijk voorbereid te zijn. We werken daarbij regionaal samen met onze collega-zorgorganisaties Zorgwaard, Heemzicht en Careyn en in afstemming met de gemeente. We laten ons daarin leiden door de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de directe aanwijzingen van de GGD.

Instructies voor medewerkers
Onze medewerkers hebben we geïnstrueerd wat te doen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wanneer medewerkers vermoeden dat een cliënt besmet kan zijn met het coronavirus, nemen zij direct contact op met de huisarts óf de specialist ouderengeneeskunde. Uiteraard leggen zij ook contact met de naasten van de cliënt.

Hygiënevoorschriften
Naasten van cliënten en bezoekers van onze locaties vragen we om de voorzorgsmaatregelen zoals die door het RIVM beschreven worden, in acht te nemen:

  • Regelmatig handen wassen met water en zeep; op www.free-learning.nl staat een e-learning (een test met instructies) over handhygiëne in verpleeghuizen en in de thuiszorg;    
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
  • Papieren zakdoekjes gebruiken;
  • Geen handen schudden.

Bezoekers
Bezoekers van onze locaties die in de afgelopen weken in gebieden zijn geweest met een hoog risico op besmetting wordt gevraagd om waar mogelijk weg te blijven en in ieder geval extra hygiënemaatregelen te nemen. Bezoekers met – al is het beperkt– symptomen en mogelijk koorts, worden verzocht om hun bezoek aan onze locaties uit te stellen. Ook het bezoek van jonge kinderen (onder de zes jaar) wordt ten zeerste afgeraden.

In lijn met het landelijk advies om kwetsbare mensen te beschermen, hebben we besloten om in onze zorglocaties onderscheid te maken tussen het woongebouw (waar cliënten wonen) en het wijkgebouw (waar ook mensen van buitenaf komen, zoals Bij Amalia, de grote zaal in de Buitensluis, de bibliotheek in de Buitensluis en het Wijckplein in de Open Waard). Uitsluitend medewerkers en mantelzorgers die écht in het woongebouw/op de afdelingen moeten zijn, kunnen met hun tag naar binnen. Het wijkgebouw is vooralsnog gewoon open.

Preventieteam
Binnen Alerimus is er een preventieteam dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend volgt. Als er nieuwe ontwikkelingen of aanvullende maatregelen zijn, dan zullen we daarover communiceren.

Voor meer informatie zie ook het nieuwsbericht ‘Maatregelen inzake voorkomen coronavirus’

13 maart 2020

Terug naar het overzicht