Maatregelen inzake voorkomen coronavirus

13 maart 2020

Inmiddels heeft onze regering meerdere persconferenties gehouden inzake de situatie rondom het coronavirus en zijn er diverse maatregelen afgekondigd (zie https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus). Verzorgings-, Verplegings- en Thuiszorgorganisaties zoals Zorgwaard, Heemzicht, Careyn en Alerimus volgen deze maatregelen nauwgezet op en zij werken met elkaar samen. Daarnaast hebben deze vier organisaties aanvullende anti-corona protocollen opgesteld. Alle vier de zorgorganisaties zijn er maximaal op gericht om hun kwetsbare en oudere cliënten te beschermen. Tegelijkertijd ligt de focus op de instandhouding van de zorgverlening. Als er bijzonderheden zijn te melden rondom het coronavirus, worden er updates op onze websites geplaatst die onderling zijn afgestemd. Tot slot vragen wij iedereen om de contacten met onze cliënten zo veel mogelijk te beperken, omdat zij tot de risicogroep behoren. Daarom zijn er wijzigingen ten aanzien van de (welzijns)activiteiten. Daarvoor verwijzen we u naar het bericht over de afgelaste groepsactiviteiten.

Brieven
Om onze cliënten te informeren over de maatregelen die we nemen als Alerimus hebben we brieven gestuurd naar de bij ons bekende adressen. Hierin gaan we o.a. in op de extra maatregelen op onze zorglocaties, bijvoorbeeld ten aanzien van uw bezoek. Het is belangrijk om hier kennis van te nemen. Hebt u deze brieven niet ontvangen, dan kunt u deze hier lezen:

Brief aan bewoners en eerste contactpersonen
Brief aan cliënten thuiszorg, Wmo en dagverzorging, maaltijdklanten en eerste contactpersonen

13 maart 2020

Terug naar het overzicht