Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt onze zorglocaties onder verscherpt toezicht

11 november 2019

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft onze zorglocaties, de Open Waard in Zoomwijck (Oud-Beijerland) en de Buitensluis in Numansdorp, voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Beide locaties hebben de opgave om te voldoen aan de eisen die het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stelt. De inspectie ziet op dit moment nog onvoldoende ontwikkeling naar het niveau van verpleeghuiszorg en wil de voortgang daarom intensief volgen.

In haar rapporten constateert de inspectie ontwikkel- en verbeterpunten op het vlak van onder andere methodisch werken, de samenwerking tussen zorgmedewerkers en andere disciplines en de persoonsgerichte zorg.

Een weloverwogen transformatie
De conclusies van de inspectie bevestigen de grote transformatieopgave om van het niveau van verzorgingshuiszorg naar verpleeghuiszorg te ontwikkelen. Het bieden van verpleging en behandeling vraagt niet alleen andere kennis en vaardigheden van onze medewerkers, maar ook een andere wijze van organiseren dan toen onze locaties nog verzorgingshuis waren.

“Hoewel het een grote opgave betreft, is deze transformatie voor ons een weloverwogen keuze,” vertelt Trix van Os, directeur bestuurder bij Alerimus. “Door in beide locaties de mogelijkheid van verpleging en behandeling te bieden, kunnen ouderen tot hun levenseinde met goede zorg en verzorging maar ook, wanneer dat nodig is, mét goede verpleging en behandeling bij ons blijven wonen. Op deze wijze dienen we de lokale samenleving én dragen we eraan bij dat inwoners van Zoomwijck en Numansdorp en omgeving in hun vertrouwde Hoeksche Waard, dichtbij hun eigen sociale netwerk, kunnen blijven wonen en leven.”

Investeren in ontwikkeling
Vanzelfsprekend willen we in alle opzichten voldoen aan de eisen die aan haar worden gesteld. Hiertoe is de afgelopen tijd volop geïnvesteerd in de ontwikkeling van de kwaliteit van onze zorg en het faciliteren van het welbevinden van onze cliënten. De inspectie ziet zeker ook de verbeteringen die in gang zijn gezet, maar vindt dat deze verbeterslag nog onvoldoende is en, gelet de eisen, niet snel genoeg gaat. De komende maanden leggen we ons daarom met alle energie op deze ontwikkeling toe.

Inzage inspectierapporten en vragen
Klik hier voor het inspectierapport van de Open Waard en hier voor het inspectierapport van de Buitensluis. De rapporten van de inspectie en een samenvatting daarvan zijn ook te vinden op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/11/11/verscherpt-toezicht-voor-stichting-alerimus.

Heeft u vragen over bovenstaande of wilt u hierover graag met ons in gesprek? Neem dan contact op met Leontien van der Burgh via lvdburgh@alerimus.nl.

Terug naar het overzicht