Groepsactiviteiten preventief afgelast en extra voorzorgsmaatregelen

15 maart 2020

Alerimus volgt uiteraard de door onze regering afgekondigde voorzorgsmaatregelen op rondom het voorkomen van besmetting met het coronavirus. We hebben de opgave om de kwetsbare ouderen te beschermen en zorg te dragen voor zorgcontinuïteit. Dit betekent dat wij de eerder aangekondigde voorzorgsmaatregelen verder aanscherpen. Om de kans op besmetting zo veel mogelijk te beperken zijn ook wij genoodzaakt alle collectieve activiteiten te staken.

Dat wil zeggen dat met ingang van 16 maart alle activiteiten waar meerdere mensen bij elkaar komen niet doorgaan en onze wijkgebouwen gesloten zijn voor derden. Hieronder vallen de (welzijns)activiteiten, onze interne scholingen en ook overige bijeenkomsten en vergaderingen. Het servicepunt van de gemeente, de Bibliotheek Hoeksche Waard, de Campus en het gemeentelijke wijkteam op onze locatie de Buitensluis zijn ook gesloten.

Bezoek aan bewoners
Bezoek van derden is vanaf 16 maart op geen van onze locaties nog toegestaan. Alleen bezoek van familie en mantelzorgers is toegestaan, waarbij nadrukkelijk geldt: één bezoeker (en dezelfde) per cliënt per dag. Op beide locaties is het woongebouw gescheiden van het wijkgebouw. Hierdoor kunnen bezoekers het woongebouw enkel nog betreden met de daarvoor bestemde tag. Ook vragen we mantelzorgers de kortste route naar de afdeling te nemen en zich niet onnodig op andere plekken te begeven.

Om alle risico’s op besmetting te mijden, hebben we ook uw hulp nodig. Daarom vragen we bezoekers de volgende zaken nauwgezet op te volgen.

  • Heeft u luchtwegklachten en/of koorts? Stel uw bezoek aan de Buitensluis of de Open Waard dan uit. Dat geldt ook als u woonachtig bent in Brabant.
  • Geen handen schudden, kussen of knuffelen bij begroeting of vertrek. Zorg voor zo min mogelijk contact met andere bewoners.
  • Volg de instructies van het RIVM op. Met name handhygiëne is erg belangrijk. Was dus regelmatig uw handen, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes. Als extra voorzorgsmaatregel vragen wij u om ook de handen bij binnenkomst en bij vertrek te ontsmetten met handalcohol.


Dagverzorging

Met ingang van maandag 16 maart sluiten wij onze dagverzorging. Ook alle vervoer stopt.  

Wijckplein, Bij Amalia en het Wijkhuis (de grote zaal in de Buitensluis)
Met ingang van 16 maart sluiten wij onze wijkgebouwen. De Huiskamers van de Wijk gaan ook dicht. Cliënten eten op de eigen kamer of in gezamenlijkheid op de huiskamers.

Maaltijdvoorziening
Frequente maaltijdgasten, dus mensen die gewend zijn een maaltijd op het Wijckplein of Bij Amalia te nuttigen, attenderen we op de mogelijkheid om gebruik te maken van onze maaltijdvoorziening thuis. U kunt zich hiervoor telefonisch aanmelden via ons algemene telefoonnummer.  

Bedankt voor uw begrip!
We begrijpen dat het voor u vervelend is dat activiteiten waar u naar uit heeft gekeken, worden afgelast. Echter willen we gezien de kwetsbare doelgroep waarmee wij werken alle risico’s mijden. We rekenen op uw begrip. Wij hopen (een aantal) van deze activiteiten later alsnog te kunnen organiseren. Bij ontwikkelingen informeren we u daarover.

16 maart 2020

Terug naar het overzicht