De Compaan in gebruik

26 juni 2020

Het coronavirus en de maatregelen die hierop volgen, zetten de zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking onder druk. De samenwerkende organisaties van Thuis in de Kern (Alerimus, Careyn, Heemzicht, Welzijn Hoeksche Waard, Zorgwaard en gemeente Hoeksche Waard) bieden daarom sinds kort zorg-op-afstand. Dit doen we met de Compaan. Een tablet die specifiek voor ouderen bedoeld is. Het inzetten van beeldcontact is een vervolgproject binnen het programma Slim Langer Thuis.

In totaal krijgen 100 inwoners van de Hoeksche Waard de komende tijd de Compaan. Binnen Alerimus maken momenteel vier wijkzorg- en vier dagbestedingscliënten gebruik van de Compaan. Met de Compaan houden we contact met hen en kunnen we eenzaamheid helpen tegengaan. Ook kan de Compaan fysieke zorgmomenten (deels) vervangen. Zo hebben we bijvoorbeeld beeldzorgcontact voor de controle van medicatie. Daarnaast kan de Compaan de mantelzorgers van de cliënten ontlasten, omdat zij eenvoudiger en op afstand beeldcontact kunnen houden met hun naasten.

We hebben een filmpje gemaakt, waarin we o.a. uitleggen hoe de Compaan werkt, wat deze te bieden heeft en hoe cliënten en mantelzorgers ‘m ervaren. Deze bekijkt u hier: https://www.youtube.com/watch?v=5abRxVvRM58

Terug naar het overzicht