Bezoekregeling

Vanaf vrijdag 3 juli kan bezoek aan bewoners weer plaatsvinden op het eigen appartement, zeven dagen per week, overdag en ‘s avonds. Bezoekers hoeven hier geen afspraak meer voor te maken. Dit onder de voorwaarden dat iedereen zich aan de 1,5 meter afstand-richtlijn houdt, thuis blijft bij gezondheidsklachten en de handhygiëne in acht neemt. Bewoners en contactpersonen zijn  geïnformeerd over de verder geldende richtlijnen en afspraken. Toegang is mogelijk via een tag.

Verder is bezoek enkel mogelijk als er geen sprake is van coronagerelateerde klachten. We hebben daarvoor een checklist ontwikkeld met gezondheidsvragen passend bij corona. Het is belangrijk om deze checklist voorafgaand aan uw bezoek door te nemen. Kunt u niet alle vragen met ‘nee’ beantwoorden, dan vragen we u om het bezoek uit te stellen. De checklist is ook beschikbaar op de appartementen van de bewoners.

Via onderstaande link kunt u de gezondheidschecklist downloaden