Bezoekregeling

22 april 2021

We hopen dat u zich ook in deze tijd hartelijk welkom voelt bij Alerimus! Door met elkaar afspraken te maken en deze na te komen, dragen we zorg voor een veilige (leef)omgeving voor iedereen. Belangrijk is dat u altijd zelf verstandige afwegingen blijft maken en nadenkt wat veilig en verantwoord is.

Recente wijzigingen zijn vet weergegeven. Als er sprake is van coronabesmettingen in de zorglocatie, kunnen er andere bezoekmaatregelen gelden. Bewoners en eerste contactpersonen worden daarover geïnformeerd.

Twijfelt u of u op bezoek kunt komen of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via ons algemene telefoonnummer.

 • We houden ons te allen tijde aan de landelijke basisregels: regelmatig handen wassen, hoesten en niesen in de elleboog, anderhalve meter afstand houden en drukke plekken vermijden. Bij klachten: blijf thuis, laat u altijd testen én laat het ons weten als u na een bezoek aan onze zorglocaties wordt getest, zodat wij direct passende voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Bezoek en deelname aan activiteiten is enkel mogelijk als er géén sprake is van klachten die passen bij corona.
 • Bent u als bezoeker van een bewoner positief getest? Volg de instructies van de GGD en blijf thuis. Wij vragen u om uw positieve testuitslag zo snel mogelijk bij ons te melden. U kunt weer op bezoek komen als u minimaal 24 uur klachtenvrij én 48 uur koortsvrij bent. Ook moeten er minimaal 7 dagen verstreken zijn sinds uw eerste ziektedag of de dag waarop u werd getest.
 • Bezoek aan bewoners kan plaatsvinden in het eigen appartement of in één van de openbare ruimten van de zorglocaties waar ook andere bewoners, bezoekers en medewerkers van verschillende etages kunnen zijn. Openbare ruimtes in de Buitensluis zijn het restaurant, Bij Amalia en de binnentuin. In de Open Waard zijn de openbare ruimtes het Wijckplein en de daktuin. Bezoek in de huiskamers is vooralsnog niet mogelijk.
 • Per bewoner zijn maximaal twee bezoekers per dag welkom, ongeacht de grootte van het appartement. Persoonsgerichte maatwerkafspraken zijn bespreekbaar. Bezoek kan zeven dagen per week en zonder afspraak plaatsvinden.
 • Voor mondkapjes gelden de volgende afspraken: bewoners dragen binnen de zorglocatie geen mondkapje tenzij zij dat willen. Bezoekers dragen een mondkapje bij binnenkomst van de zorglocatie en als zij zich verplaatsen. Bezoekers kunnen hun mondkapje afdoen als zij in de openbare ruimtes zitten. Bezoekers maken zelf de afweging of zij in het appartement hun mondkapje dragen. Bezoekers dienen zelf een mondkapje mee te nemen. Als er sprake is van coronabesmettingen, kunnen er aanvullende maatregelen gelden voor het dragen van persoonsbeschermende middelen en kleding.
 • Per bewoner kan maximaal één bezoeker aansluiten bij de groepsactiviteiten en weeksluitingen die in de openbare ruimtes van de zorglocatie worden georganiseerd. Het aantal deelnemers hangt af van de grootte van de ruimte en de landelijke richtlijnen. Momenteel mogen er maximaal 30 mensen op veilige afstand bij elkaar in één ruimte zijn. Bezoekers kunnen alleen aansluiten als er voldoende plaats is. Deelname door bewoners gaat vóór deelname door bezoekers. Bezoekers overleggen hun deelname vooraf met de assistent-zorgcoördinator.
 • Uw bezoek registreert u in het daarvoor beschikbare logboek mét gezondheidschecklist. Dit logboek vindt u in het appartement van bewoners. Ook deelname aan activiteiten registreert u in een logboek. We hebben een checklist ontwikkeld met gezondheidsvragen passend bij corona. Het is belangrijk om deze checklist voorafgaand aan uw bezoek door te nemen. Kunt u niet alle vragen met ‘nee’ beantwoorden, dan vragen we u om uw bezoek uit te stellen. U kunt de gezondheidschecklist van tevoren inzien door deze te downloaden: Gezondheidschecklist voor bezoeker(s)
 • Bezoekers en deelnemers aan activiteiten nemen altijd de kortste weg naar de plek van bestemming. Handen worden bij binnenkomst en vertrek ontsmet met de handalcohol bij de entree. Het is de bedoeling dat u per bezoekmoment één bewoner bezoekt.
 • Heeft u als bezoeker vragen aan de zorg, maak dan gebruik van het zorgoproepsysteem in het appartement. Blijf in het appartement en ga niet zelf op zoek naar een medewerker. Houdt u niet onnodig op in de gangen.
 • Huisdieren zijn welkom, mits aangelijnd. Ook hiervoor kunnen afhankelijk van de situatie per locatie of afdeling andere afspraken gelden.
 • Bewoners kunnen de zorglocatie verlaten voor bijvoorbeeld een wandeling buiten, een verblijf in de thuissituatie van familie of bekenden of een logeerperiode. We doen een appèl op betrokkenen om zich daarbij te houden aan de landelijke richtlijnen voor het maximum aantal bezoekers per dag thuis. Op dit moment zijn dat twee bezoekers per dag. Verzoek is ook om het ons meteen te laten weten als iemand in die thuissituatie klachten ontwikkeld en zich laat testen (en niet pas als de testuitslag bekend is).
 • Raadpleeg bij binnenkomst van onze zorglocaties altijd de informatieposters op de voordeur en de informatieschermen. Hierop worden de actuele bezoekafspraken en maatregelen weergegeven.
 • Afhankelijk van de situatie op de locatie en in de regio kunnen activiteiten worden afgeschaald of afgelast. Houdt de activiteitenkalender in de gaten voor een actueel overzicht. Natuurlijk mag u voor meer informatie ook bellen naar ons algemene telefoonnummer.

Samen doen en laten we wat nodig is om corona het hoofd te bieden. Hartelijk dank voor uw medewerking!