Bezoekregeling

22 januari 2021

We hopen dat u zich ook in deze tijd welkom voelt bij Alerimus. Door met elkaar afspraken te maken en deze na te komen, dragen we zorg voor een veilige (leef)omgeving voor iedereen.

Recente wijzigingen in de bezoekafspraken zijn vet weergegeven. Twijfelt u of u op bezoek kunt komen of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via ons algemene telefoonnummer.

 • Bezoek aan bewoners van onze zorglocaties kan plaatsvinden op het eigen appartement, zeven dagen per week. Vanaf zaterdag 23 januari geldt er een avondklok die ’s avonds om 21.00 uur ingaat. Vanzelfsprekend is er vanaf dit tijdstip geen bezoek meer toegestaan in onze zorglocaties, tenzij daar vooraf persoonlijke afspraken over zijn gemaakt. Ook als er sprake is van coronabesmettingen in de locatie, kunnen er andere maatregelen gelden. Bewoners en naasten worden daarover geïnformeerd. Bezoekers hoeven voor hun bezoek geen afspraak te maken. Bewoners kunnen de zorglocatie ook verlaten voor bijvoorbeeld een wandeling buiten. Verblijf in de thuissituatie van familie of bekenden wordt momenteel ontraden omdat de besmettingsgraad flink stijgt en vanwege een nieuwe variant die nog besmettelijker is.
 • Als een bewoner toch buiten de zorglocatie wil verblijven, maken we vooraf persoonsgerichte afspraken.
 • Bezoek aan onze zorglocaties en deelname aan activiteiten is enkel mogelijk als er géén sprake is van klachten die passen bij corona. Laat u bij klachten altijd testen én laat het ons weten als u na een bezoek aan onze zorglocaties wordt getest, zodat wij direct passende voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.
 • Bent u als bezoeker van een bewoner positief getest op corona? Volg de instructies van de GGD en blijf thuis. Wij vragen u om uw positieve testuitslag zo snel mogelijk bij ons te melden. U kunt weer op bezoek komen als u minimaal 24 uur klachtenvrij én 48 uur koortsvrij bent. Ook moeten er minimaal 7 dagen verstreken zijn sinds uw eerste ziektedag of de dag waarop u werd getest.
 • Afhankelijk van de situatie op de locatie en in de regio kunnen activiteiten worden afgeschaald of afgelast. Houdt de activiteitenkalender in de gaten voor een actueel overzicht. Natuurlijk mag u voor meer informatie ook bellen naar ons algemene telefoonnummer.
 • Tijdens het bezoek aan de Buitensluis en de Open Waard is het dragen van een mondkapje verplicht. U dient zelf een mondkapje mee te nemen. Als er sprake is van coronabesmettingen, kunnen er aanvullende maatregelen gelden voor het dragen van persoonsbeschermende middelen en kleding. 
 • We houden ons te allen tijde aan de 1,5 meter maatregel.
 • Bezoekers en deelnemers aan activiteiten nemen altijd de kortste weg naar de plek van bestemming. Handen worden bij binnenkomst en vertrek ontsmet met de handalcohol bij de entree. Het is de bedoeling dat u per bezoekmoment maximaal één bewoner bezoekt.
 • Op de afdelingen vindt bezoek uitsluitend plaats in het appartement. De huiskamers en zorgposten zijn voor bezoekers (nog) niet toegankelijk.
 • Voor bezoek in het appartement geldt: maximaal één bezoeker per dag ongeacht de grootte van het appartement. We vragen u zoveel mogelijk onderling af te stemmen wie wanneer komt, om teleurstellingen op locatie te voorkomen.
 • Heeft u als bezoeker vragen aan de zorg, maak dan gebruik van het oproepsysteem in het appartement. Blijft u in het appartement en ga niet zelf op zoek naar een medewerker. Houdt u ook niet onnodig op in de gangen.
 • Uw bezoek registreert u in het daarvoor beschikbare logboek mét gezondheidschecklist. Dit logboek vindt u in het appartement van bewoners. Ook deelname aan activiteiten registreert u in een logboek. We hebben een checklist ontwikkeld met gezondheidsvragen passend bij corona. Het is belangrijk om deze checklist voorafgaand aan uw bezoek door te nemen. Kunt u niet alle vragen met ‘nee’ beantwoorden, dan vragen we u om uw bezoek uit te stellen. U kunt de gezondheidschecklist van tevoren inzien door deze te downloaden: Gezondheidschecklist voor bezoeker(s)
 • Huisdieren zijn welkom, mits aangelijnd. Ook hiervoor kunnen afhankelijk van de situatie per locatie of afdeling andere afspraken gelden.
 • We houden ons samen aan de hygiënemaatregelen van het RIVM: regelmatig handen wassen/desinfecteren (in ieder geval bij binnenkomst en vertrek), hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken.
 • Raadpleeg bij binnenkomst van onze zorglocaties altijd de informatieposters op de voordeur en de informatieschermen. Hierop worden de actuele bezoekafspraken en maatregelen weergegeven.

Samen doen en laten we wat nodig is om corona het hoofd te bieden. Hartelijk dank voor uw medewerking!