Bezoekregeling

25 september 2021

We hopen dat u zich hartelijk welkom voelt bij Alerimus! Het is fijn dat bijna alles weer kan. Door met elkaar een aantal afspraken te maken en deze na te komen, dragen we zorg voor een veilige (leef)omgeving voor iedereen. Belangrijk is dat u altijd zelf verstandige afwegingen blijft maken. Ook goed om te noemen: persoonsgerichte maatwerkafspraken zijn altijd bespreekbaar.

Recente wijzigingen zijn vet weergegeven.

 • We houden ons te allen tijde aan de landelijke basisregels: regelmatig handen wassen, hoesten en niesen in de elleboog, anderhalve meter afstand houden en elkaar de ruimte geven op drukke plekken. Bij klachten: blijf thuis, laat u altijd testen én laat het ons weten als u na een bezoek aan onze zorglocaties wordt getest, zodat wij direct passende voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Bezoek en deelname aan activiteiten is enkel mogelijk als er géén sprake is van klachten die passen bij corona.
 • Bezoek kan zeven dagen per week en zonder afspraak plaatsvinden.
 • Er geldt géén maximum voor het aantal bezoekers per dag of per bezoekmoment. Het blijft wél verstandig om elkaar de ruimte te geven. 1,5 meter is daarbij een veilige afstand.
 • Bezoekers hoeven geen mondkapje te dragen, tenzij zij dat willen of een situatie op de afdeling daar om vraagt.
 • Bezoek aan bewoners kan plaatsvinden in het eigen appartement of in één van de openbare ruimten van de zorglocaties waar ook andere bewoners, bezoekers en medewerkers van verschillende etages kunnen zijn. Openbare ruimtes in de Buitensluis zijn het restaurant, Bij Amalia (inclusief terras) en de binnentuin. In de Open Waard zijn de openbare ruimtes het Wijckplein inclusief het Praathuis en de daktuin.
 • Bezoek vindt vooralsnog niet in de huiskamers plaats. Wél kunnen bezoekers bewoners in de huiskamer brengen of ophalen.
 • Heeft u als bezoeker vragen aan de zorg, maak dan gebruik van het zorgoproepsysteem in het appartement of aan de medewerkers op de gang/huiskamer/zorgpost.
 • Bezoekers en deelnemers aan activiteiten nemen altijd de kortste weg naar de plek van bestemming. Handen worden bij binnenkomst en vertrek ontsmet met de handalcohol bij de entree.
 • Bent u als bezoeker positief getest? Volg de instructies van de GGD en blijf thuis. Wij vragen u om uw positieve testuitslag zo snel mogelijk bij ons te melden. U kunt weer op bezoek komen als u minimaal 24 uur klachtenvrij én 48 uur koortsvrij bent. Ook moeten er minimaal 7 dagen verstreken zijn sinds uw eerste ziektedag of de dag waarop u werd getest.
 • Huisdieren zijn welkom, mits aangelijnd. Ook hiervoor kunnen afhankelijk van de situatie per locatie of afdeling andere afspraken gelden.
 • Bewoners kunnen de zorglocatie te allen tijde verlaten voor bijvoorbeeld een wandeling buiten, een verblijf in de thuissituatie van familie of bekenden of een logeerperiode. We doen een appèl op betrokkenen om zich daarbij te houden aan de landelijke basisregels. Verzoek is ook om het ons meteen te laten weten als iemand in die thuissituatie klachten ontwikkeld en zich laat testen.
 • Raadpleeg bij binnenkomst van onze zorglocaties altijd de informatieschermen. Hierop worden de actuele maatregelen weergegeven.

Hartelijk dank voor uw medewerking!